Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 24. září 2020 | Svátek má Jaromír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Ředitel: U lékařů je zájem o férový přístup

Ing. Václav Rada, Foto: Nemocnice Sušice

Ředitel: U lékařů je zájem o férový přístup

21.01.2020 13:25
Zdroj: tisková zpráva
Autor: IKEM
V září převzalo město Sušice tamní nemocnici od Penta Hospitals. Ing. Václav Rada, ředitel a jednatel městské Sušické nemocnice, teď na Šumavě vítá lékaře mimo jiné i z Podřipské nemocnice v Roudnici, kterou zrovna Penta Hospitals v prosinci naopak získala.

Kolik nových lékařů, kolik nových všeobecných sester a kolik nových dalších zdravotníků jste získali a na jakou formu spolupráce?

Podařilo se nám získat osm nových lékařů, některé do plného úvazku, některé do částečného. Přidávají se i další, kteří chtějí pomoci alespoň ve službách, ať už na odděleních, nebo na pohotovosti. Dále jsme nabrali i nové sestry, ošetřovatele a sanitáře tak, abychom splnili vyhlášku o personálním zabezpečení.

Odkud jsou vaši noví pracovníci?

Lékaři jsou mimo plzeňský region, zdravotnický personál je z města nebo okolí. Těší mne, že se nám podařilo získat i pracovníky, kteří byli nějakou dobu mimo obor, a podařilo se je vrátit zpět do zdravotnictví.

Kdo vede tým lékařů chirurgie?

Primářem chirurgie a zároveň zdravotním ředitelem je MUDr. Ondřej Krajník, atestovaný chirurg a traumatolog. MUDr. Krajník pracoval posledních 22 let na chirurgii v Podřipské nemocnici v Roudnici nad Labem, z toho posledních osm let na pozici primáře chirurgického oddělení. Chirurgický tým v Podřipské nemocnici prováděl více než dva tisíce operací ročně a my jsme rádi, že některé jeho členy můžeme mít v Sušici.

Máte v tuto chvíli dostatek personálu?

Momentálně jsme schopni provoz oddělení a celé nemocnice zabezpečit, ale stále sháníme další posily, a to jak pro lékařské, tak i nelékařské pozice. Kdyby někoho oslovila práce v malé rodinné nemocnici a chtěl by se přestěhovat na Šumavu, rádi ho zde uvítáme.

Na co jste „nalákal“ nové lékaře a na co všeobecné sestry?

Je samozřejmé, že musíme lékaře odměnit tak, abychom mohli konkurovat dalším nemocnicím, nicméně peníze nepovažuji za ten nejdůležitější motiv. Lékaře na rozjezd se nám podařilo získat na základě osobních a přátelských vztahů a také na základě vize, kterou Sušická nemocnice má. Po všech diskusích to vypadá, že nad penězi u lékařů převážil férový přístup zaměstnavatele a zejména nepřetěžování ve službách. Promýšlíme i postupy, jak lékařům, a nejen jim, ulehčit administrativu, která narostla do neúměrných rozměrů. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že každý člověk je jiný, takže nechci paušalizovat. Co funguje u někoho, nemusí fungovat u jiného. Proto je do jisté míry nutný i selektivní přístup. Vzpomínám si na zkušenost jednoho kolegy ředitele, který říkal, že lékaře získal na to, že mu do ambulance pořídil klimatizaci. U sester jsme to měli jednodušší, snažíme se do nemocnice vrátit ty, které zde pracovaly, když nemocnice byla v plném provozu. Je krásné, že nám chodí pomáhat i lidé ze záchranky nebo lidé v důchodu.

Ještě vás čekají jednání s pojišťovnami, s čím do nich jdete?

S pojišťovnami musíme nasmlouvat nově otevíraná oddělení. Důležité je vyjednat takové podmínky, aby se nemocnice obešla bez masivních dotací od města, což není dlouhodobě udržitelné. Do výběrového řízení na nová oddělení nás podpořil i Plzeňský kraj s tím, že akutní péče v Sušické nemocnici je pro spádovou oblast potřebná. O smysluplnosti vypovídá i fakt, že lůžkovou internu i JIP jsme měli kompletně naplněné ani ne za týden provozu. To znamená, že pokud máme tuto zdravotní péči zabezpečovat, musíme ji mít i zaplacenou.

Je reálné, aby se nemocnice stala nezávislá na dotacích od města?

V dlouhodobém horizontu by měla být nemocnice co nejvíce finančně soběstačná. V našich kalkulacích bychom se tomuto stavu měli přiblížit někdy v horizontu dvou až tří let. Na druhou stranu rozumím i tomu a jsem za to rád, že se město rozhodlo nemocnici finančně podpořit. Pro občany města a regionu je zdravotní péče obrovská služba, v případě její absence dochází k výrazné ztrátě atraktivity města jako místa pro život.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky