Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 07. duben 2020 | Svátek má Heřman a Hermína
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kaleidoskop

Kaleidoskop

Medical Tribune 03/2020
24.02.2020 13:31
Zdroj: MT
Autor: ač, red

Německo posiluje digitalizaci

Německo má nový zákon o digitálním zdravotnictví (Digitale‑Versorgung‑Gesetz, DVG). Německý federální institut pro léky a zdravotnické prostředky bude posuzovat zdravotní mobilní aplikace z hlediska bezpečnosti, kvality a ochrany dat. Například pacientské aplikace pro zaznamenání glykémie. Prověřené aplikace pak budou moci lékaři pacientům předepsat, zdravotní pojišťovny je budou proplácet. Ministerstvo zdravotnictví slibuje, že proces schvalování aplikací bude jednoduchý. Lékárny od října a nemocnice od příštího ledna se budou muset povinně připojit k národní síti, takzvané telematické infrastruktuře. Lékaři, kteří se nepřipojí, budou od března platit určitý odpočet z úhrad. Žádanky o vyšetření stejně jako recepty nebo neschopenky bude možné posílat elektronicky. Německá vláda zároveň investuje 200 milionů eur ročně do fondu na podporu digitálních inovací, a to do roku 2024.

Odděleně od digitalizačního zákona DVG předkládá německé ministerstvo zdravotnictví zákon o ochraně pacientských dat, který zavádí elektronické zdravotní záznamy. Pokud bude schválen, budou zdravotní pojišťovny nabízet pacientům elektronické zdravotní záznamy od roku 2021. Pacienti přitom budou moci rozhodnout o tom, že je lékaři nebudou moci prohlížet. Od roku 2022 pak bude možné, aby pacient dal souhlas nebo nesouhlas se sdílením každého konkrétního dokumentu ze svého elektronického záznamu. Za první zaplnění pacientského elektronického záznamu mají v roce 2021 lékaři dostávat 10 eur.


Inteligentní prostředí v nemocnicích

Americké nemocnice testují systémy inteligentního prostředí (ambientní inteligence) pro zvýšení bezpečí poskytovaných služeb. Inteligentní prostředí zpracovává data z kamer umístěných v určitém prostoru. Může například neustále sledovat pokoj, jestli pacient, který má ležet, nevstává, a případně varovat personál. Existuje také snaha využít takový systém ke kontrole správné hygieny rukou zdravotníků. Nedávný článek v JAMA od odborníků na zdravotní právo a biomedicínská data upozornil na právní a etické souvislosti využití inteligentního prostředí v nemocnicích. Pokud systém zjistí opakované problémy, které ale nemocnice včas neřeší, může být podle autorů nemocnice právně odpovědná za případnou škodu. Při zavádění takových systémů by tedy měla nemocnice dobře naplánovat jeho vyhodnocování a to, jak reagovat na odhalení různých problémů. Další otázkou je ztráta soukromí pacientů a zaměstnanců. Podle autorů článku je pravděpodobné, že systémy inteligentního prostředí budou v budoucnu v nemocnicích široce využívány, a proto je vhodné zvážit rámec pro jejich využívání.


Digitální služby pro seniory, recept na stárnutí populace

Národní telemedicínské centrum Fakultní nemocnice Olomouc (NTMC) a Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci se zapojily do inovačního projektu SHAPES na zlepšení zdravotních indikátorů, blahobytu a nezávislosti lidí v podmínkách stárnoucí populace. Cílem projektu je vytvořit integrační IT platformu, která spojí širokou škálu digitálních řešení pro starší dospělé. Národní telemedicínské centrum Foto FN Olomouc Hlavní úlohou NTMC v rámci SHAPES je ověřování nových technologií v oblasti Smart homes s využitím nejnovějších digitálních řešení pro sběr dat, jako je například pohyb pacienta po bytě, monitoring jeho prostředí, ale i změny v chování související s detekcí pádu a podobně. NTMC se dále zapojuje do pilotní kampaně v oblasti využití telemedicínských služeb s cílem zdokonalit vlastní telemedicínský systém podle nejnovějších přístupů, které jsou momentálně v Evropě dostupné. Poslední oblastí, do níž NTMC v pilotní fázi vstupuje, je oblast adherence k medikaci seniorních občanů, kdy budou ověřeny dostupné metody monitorace užívání léků v domácím prostředí seniora. Do projektu je zapojeno čtrnáct evropských zemí, iniciativa disponuje 21 miliony eur, příspěvek Evropské unie na realizaci projektu činí 18,7 milionu eur.


Sledování epidemií přes náramky

Data z fitness náramků mohou zpřesnit sledování epidemie chřipky a respiračních onemocnění. Vyplývá to ze studie epidemioložky Jennifer M. Radinové z kalifornského Translational Institute publikované v únorovém čísle Lancet Digital Health. Výzkumníci využili anonymizovaná data 47 000 lidí z pěti amerických států, kteří soustavně nosili náramky Fitbit. Sledovali pokles pohybové aktivity a nárůst doby spánku a jejich korelaci s daty reportovanými o průběhu chřipkové epidemie americkými centry pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ve všech pěti státech zpřesnila data z fitness náramků predikci vývoje epidemie respiračních onemocnění a chřipky oproti zavedeným modelům. Změny v chování uživatelů náramků byly ve většině spojeny se změnami hlášených počtů onemocnění. Autoři studie věří, že přístup k těmto údajům z fitness náramků by umožnil zlepšit dohled nad chřipkou v reálném čase a pro konkrétní oblast. A to tak, že by bylo možné omezit přenos chřipky z ohniska nákazy. Předvídat vývoj epidemie chřipky se v minulosti snažil z velkých dat o uživatelích internetu projekt Google Flu Trends, ale nebyl přesnýCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky