Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 11. červenec 2020 | Svátek má Olga
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nástrahy zavádění telemedicínských projektů

Foto: Inpharmex

Nástrahy zavádění telemedicínských projektů

Medical Tribune 03/2020
24.02.2020 13:39
Zdroj: MT
Autor: ač
V Česku vzniká množství zajímavých telemedicínských projektů, které soustavně monitorují stav pacientů, předcházejí zhoršení stavu nebo působí preventivně. Asociace CzechMed otevírá debatu o zavádění nových telemedicínských řešení do praxe a rozhodování o jejich úhradě.

„Každý týden za mnou někdo přichází s novou aplikací nebo jiným digitálním projektem,“ uvedla zdravotní ředitelka Oborové zdravotní pojišťovny MUDr. Jitka Vojtová, MBA, na setkání, které k tématu telemedicíny organizovala asociace výrobců zdravotnických prostředků CzechMed. „Rozhodnout, jestli do toho jít, není jednoduché. Ve vyhlášce to není a každý projekt, který podpoříme, proto podléhá podrobnému posouzení,“ myslí si.

OZP podpořila několik telemedicínských preventivních programů, monitoring žen s gestačním diabetem, sdílení záznamů EKG z chytrých hodinek a další. Do budoucna si slibuje od telemedicíny také pomoc se zajištěním časové a místní dostupnosti zdravotních služeb. A také centralizaci některých služeb. „Zdravotní pojišťovny jako plátci se musejí při svém rozhodování spoléhat na stanoviska odborníků. Někdy jsou stanoviska odborníků protichůdná, rozporná nebo ne zcela vyjasněná. Pak jsme v těžké situaci,“ upozorňuje Vojtová.

Brzd, které musejí překonávat telemedicínské projekty, je více. Někdy je to zdravotní pojišťovna, která chce určité řešení prosadit, ale těžko hledá partnery. „V telemedicíně vidíme budoucnost. Z praxe bych si přála, aby bylo více lékařů, kteří by byli akční a ochotní do nových projektů jít,“ uvedla Mgr. MUDr. Eva Misiačková z managementu Revírní bratrské pokladny (RBP). „Máme zkušenost, že lékaři z terénu mají obavy z větší časové náročnosti a větší odpovědnosti, když mohou získat data. A to i když jim za jejich čas nabídneme platbu,“ vysvětluje Misiačková. RBP podporuje mimo jiné projekt monitoringu hypertoniků.

Obavy lékařů ze zahlcení daty vycházejí ovšem mnohdy z reálných zkušeností. „Tolik dat, kolik sbírají přístroje dlouhodobého monitorování pacientů, by v běžném ambulantním provozu lékař nikdy nenasbíral,“ poznamenal doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D. „Telemedicína může být dobrým sluhou, ale i špatným pánem,“ uvedl. Nabízí se proto otázka centralizace služeb a strojového zpracování nasbíraných dat.

Mobilní aplikace a další soft warová řešení jsou z pohledu evropské regulace zdravotnickými prostředky a jako takové by měly být také registrovány. Zkušenosti s klinickými zkouškami takových řešení ale zatím chybějí. Prověřit je potřeba jak benefi ty, tak ekonomickou náročnost a dopad do systému.

Trend vstupu soft warových zdravotnických prostředků už není otázkou budoucnosti, ale je naprosto aktuální. Regulátoři, lékaři, průkopníci i fi rmy teď potřebují nabrat zkušenosti a formalizovat přístup k těmto řešením. „Asociace CzechMed dlouhodobě usiluje o vyšší dostupnost inovativních medicínských řešení pacientům. Z tohoto důvodu jsme iniciovali vznik komunikační platformy, kde se mohou pravidelně setkávat odborníci z různých medicínských specializací se zástupci ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven a otevřeně sdílet zkušenosti z vývoje a implementace inovativních řešení,“ uvedl MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident asociace CzechMed. „Věříme, že otevřenou komunikací se podaří řešit praktické nástrahy efektivněji,“ dodal.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky