Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 04. duben 2020 | Svátek má Ivana
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Vyšší plat pro rezidenty je pozitivum

Foto: Archiv MUDr. Šonky

Vyšší plat pro rezidenty je pozitivum

Medical Tribune 04/2020
09.03.2020 08:29
Zdroj: MT
Autor: ač
Dnes nejsme schopni rezidenty zaplatit tak, aby to odpovídalo tabulkovému nástupnímu platu v nemocnicích, komentuje novou koncepci dotací pro vzdělávání lékařů před atestací MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR.

Co očekáváte od změny systému dotací na rezidenční místa?

Pro nás praktické lékaře funguje systém dotací na rezidenční místa už teď velmi dobře. Praktičtí lékaři jsou na těchto dotacích závislí. Standardně atestuje ročně necelých dvě stě nových praktických lékařů a více než polovina z toho funguje na rezidenčních místech. Za pozitivum na návrhu nového programu považuji to, že dochází k navýšení finančních prostředků pro praktické lékaře. Dnes byl trochu problém, že jsme z dotace nedokázali rezidenty zaplatit tak, aby to odpovídalo tabulkovému nástupnímu platu v nemocnicích. Osobně si myslím, že je dobře i to, že je více odměněn ten, kdo se uvolí pracovat v regionu, kde jsou lékaři potřeba.

Jak velký bude platový rozdíl školeného lékaře v nejohroženějších regionech proti dnešku?

Pokud se nepletu, navýšení by mohlo být až padesátiprocentní. Návrh se ale ještě může změnit.

Neobáváte se, že závazek zůstat v regionu mladé lékaře odradí od účasti na programu rezidenčních míst?

Určité riziko to je. Jak jsem ale zatím měl možnost návrh vidět, zůstane možnost vzdělávat se i bez této dotace a bez závazku. A v případě, že by člověk nemohl závazek dodržet, měl by vracet jen rozdíl ve výši dotace v regionu, kde působil, a výši dotace v regionu, kam odchází. Tak to alespoň chápu.

V rámci republiky by se tedy lékař mohl odstěhovat?

Pokud se bude stěhovat v rámci regionů ve stejné kategorii potřebnosti, kde jsou stejně vysoké dotace, nijak se ho to nedotkne. Pokud se obrazně řečeno odstěhuje z hor Ústeckého kraje do hor Moravskoslezského kraje, nic se neděje. Pokud se ale odstěhuje do Prahy, vrátí tu část dotace, která byla navýšením za vzdělávání v méně populárním regionu.

Čtěte také: Rezidenční místa mají být od roku 2021 se závazkem.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky