Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 07. červenec 2020 | Svátek má Bohuslava
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Sdílený lékový záznam je průlomem do lékařského tajemství

MUDr. Milan Kubek, zdroj: LOK

Sdílený lékový záznam je průlomem do lékařského tajemství

Medical Tribune 04/2020
09.03.2020 09:27
Zdroj: MT
Autor: MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK
Lékový záznam je nebezpečným průlomem do lékařského tajemství. Nabízen je v pozlátku, jak pacienty ochrání, ale ministerstvo zdravotnictví zamlčuje, kdo všechno se bude moci „prohrabovat“ citlivými údaji o zdravotním stavu občanů, kteří budou z nějakého důvodu „zajímaví“.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen Ústav) spravuje lékové záznamy, o kterých veřejnost ví, že mají být dostupné ošetřujícím lékařům pacienta, aby se předešlo možným lékovým interakcím. Již méně pacientů tuší, že jejich lékový záznam bude dostupný nejenom lékaři, kterému pacient vyjadřuje svoji důvěru již tím, že se od něho nechává léčit, ale že bude zároveň dostupný v podstatě pro pacienta anonymnímu zaměstnanci lékárny, kam si náhodou přijde léky vyzvednout. A asi už vůbec nikdo neví, že k jeho citlivým osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví nebo dokonce policie.


Ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 329/2012 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, normuje, že:

(1) Ústav na žádost vydá přístupové údaje podle § 81a odst. 1 zákona o léčivech

a) lékaři, který je oprávněn předepisovat léčivé přípravky podle zákona o léčivech,

b) smluvnímu lékaři předepisujícímu léčivé přípravky sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,

c) farmaceutovi,

d) pověřenému pracovníkovi zdravotní pojišťovny,

e) pověřenému pracovníkovi Ministerstva zdravotnictví,

f) pověřenému pracovníkovi Policie České republiky.

K tomu ustanovení § 81a odst. 1 zákona o léčivech zakotvuje, že k systému eRecept a jeho součástem přistupuje lékař a farmaceut prostřednictvím jemu Ústavem vydaných přístupových údajů a přístupového certifikátu poskytovatele zdravotních služeb, v rámci jehož činnosti poskytuje zdravotní služby. Dále k systému eRecept přistupuje prostřednictvím Ústavem vydaných přístupových údajů pověřený pracovník zdravotní pojišťovny, pověřený pracovník Ministerstva zdravotnictví a pověřený pracovník Policie České republiky. Postup a podmínky pro získání přístupových údajů a certifikátů stanoví prováděcí právní předpis.

K pojmu „součástem“ cituji § 81d odst. 1 zákona o léčivech, jenž stanoví, že lékový záznam umožňuje pacientovi, lékaři, farmaceutovi a klinickému farmaceutovi nahlížení na údaje o léčivých přípravcích předepsaných a vydaných konkrétnímu pacientovi, jež jsou v centrálním úložišti elektronických receptů, včetně jejich dalšího zpracování.

Lékový záznam zkrátka představuje prolomení lékařského tajemství jako hrom.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky