Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 24. leden 2021 | Svátek má Milena
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Náhrada újmy z očkování prošla parlamentem

foto: shutterstock.com

Náhrada újmy z očkování prošla parlamentem

Medical Tribune 04/2020
09.03.2020 10:07
Zdroj: MT
Autor: red
Parlament definitivně schválil návrh na zavedení náhrad újmy způsobené povinným očkováním, a to v podobě, jak jej pozměnili senátoři. Zákon míří k podpisu prezidenta.

Újmu na zdraví, která je důsledkem podstoupení povinného očkování, odčiní stát, který uložil povinnost nechat se naočkovat. Odškodnění bude moci dostat osoba, které vznikla újma na zdraví v důsledku povinného očkování. Současně návrh upravuje i nárok osoby blízké na náhradu újmy za její duševní útrapy při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví jí blízké osoby, jež podstoupila povinné očkování.

„V rámci projednávání tohoto návrhu na půdě Senátu došlo k přijetí pozměňovacího návrhu, který rozsah náhrady újmy rozšířil tak, že vedle ‚ztížení společenského uplatnění‘ byla doplněna o ‚vytrpěné bolesti‘ a ‚ztrátu na výdělku‘, pokud dojde následkem povinného očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného. S tímto návrhem nakonec souhlasila i Sněmovna,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Odškodnění by také mohlo otupit hrany a přinést záruky těm, kteří se očkování obávají. Pevně věřím, že také přispěje k větší míře proočkovanosti,“ dodal ministr.

Odškodnění bude vypláceno do půl roku od doručení žádosti. Maximální výše náhrady není stanovena. Vyhláška definuje k jednotlivým druhům očkování typickou újmu a dobu, ve kterém nastává, a to na základě odborného medicínského posouzení. Při posouzení složitých případů bude v rámci posuzování žádosti pomáhat odborná komise.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky