Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 20. červen 2021 | Svátek má Květa
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Venerologové potřebují jednotný metodický pokyn

Zdroj: shutterstock.com

Venerologové potřebují jednotný metodický pokyn

Derma Tribune 1/2020
09.03.2020 13:03
Zdroj: MT
Autor: kol
Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc., profesor dermatologie a venerologie, se ve své dlouhé praxi věnoval varikóznímu komplexu, obecné dermatologii, výzkumu léčiv, přístrojového vybavení a laboratorních metod.

Pozvedl na vysokou úroveň diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci nemocných s kožní formou porfyrie a podařilo se mu i rozvinout sexuologickou ambulanci s převahou zaměření na andrologii. Nová publikace, kterou s kolektivem autorů právě vydává, má lékařům pomoci orientovat se v současné nepřehledné legislativní změti v oblasti venerologie.

  • Dnes byla pokřtěna vaše kniha mapující základy depistáže a organizaci venerologické práce v ČR. Jak moc se venerologii dnes věnuje pozornost?

Výbor České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP se o to určitě stará. Máme venerologickou sekci, v níž je problematika aktuálně projednávána. Problém je spíš mimo nás, kde nemůžeme prorazit. Jsou zde jak legislativní spory, tak i nepřesnosti nebo řada předpisů úplně chybí. Především bychom nyní uvítali jeden jednotný předpis, který by nahradil současnou změť vyhlášek, v kterých se běžný lékař nevyzná. Velmi důležitá je spolupráce a dodržování centrálního vedení a jednotného přístupu, provádění dispenzarizace, depistáže a spolupráce všech pracovišť.

Hlavně nyní věříme, že se podaří prosadit pro STI (sexuálně přenosné infekce) metodický pokyn, což bude sice podzákonná norma, ale půjde o souborný pokyn v oblasti venerologických chorob, kde budou vyjmenovány všechny povinnosti jak lékaře, tak pacienta, a který bude platný i pro ostatní obory, jako je urologie, gynekologie, případně epidemiologie. Všechny tyto odbornosti svým způsobem s touto problematikou také pracují. Pokyn je vypracován, prošel vnitřním i vnějším připomínkovým řízením, ale nevíme, na čem se jeho vydání zadrhlo. Je třeba připomenout, že řešení problémů spojených s pohlavními nemocemi není jen záležitostí odborných lékařů, ale i věcí společenskou, respektive i politickou.

  • Můžete být konkrétnější?

Kdysi, v roce 1968, existovala vyhláška č. 30, která víceméně shrnovala vše podstatné z venerických chorob. Ta pozbyla účinnosti a nahradila ji široká škála nových dílčích předpisů. Ale nikdo nechce vydat jednotný soubor, který by obsahoval vše, měl zákonný podklad a stal se oporou pro lékaře, a nakonec i pro pacienty. I naše nová kniha, kterou jsme před chvílí křtili, tudíž obsahuje množství zákonů, nejrůznějších vyhlášek, ale snahou je nastínit chybějící celistvost. V současné době se totiž zdá, že převažuje tendence ustupovat od některých dřívějších předpisů, pravidel a preventivních opatření. Za důležité považujeme např. zachovat preventivní sérologické vyšetřování specifickými i nespecifickými testy dvakrát v průběhu gravidity, kredeizaci a vyšetřování pupečníkové krve, protože jen to nám pomůže se orientovat v pasivním přenosu protilátek a znovu se objevujících případů kongenitální syfilis.

  • V nové knize uvádíte data o rostoucím výskytu STI, např. incidence syfilis v Německu vzrostla za posledních 15 let o 700 procent. Jaká je aktuální situace ve výskytu sexuálně přenosných chorob v ČR v porovnání se světem?

Stejně jako ve světě, i u nás postupně tyto nákazy narůstají, i když s ohledem na globální situaci jsme na tom v ČR velice dobře. Nebezpečí je, že narůstá i výskyt kapavky, který byl ještě donedávna nízký, a zejména varující je, že zde narůstá rezistence. Takže je velké nebezpečí, že bude opravdu velmi těžké najít optimální antibiotikum k léčbě této choroby. Rozhodně také v posledních letech dochází k nárůstu výskytu syfilis a nově se objevila nemoc, která u nás dříve neexistovala – lymphogranuloma venereum, tu jsme znali spíše jen z vyprávění. A samozřejmě přibývá HIV/AIDS, což je také jedna ze sexuálně přenosných chorob, byť organizačně nyní vedená po trochu jiné linii. Je však třeba myslet na to, že s ostatními sexuálně přenosnými chorobami souvisí. To, jak se lidé chovají, samozřejmě souvisí i s HIV pozitivitou, a ta se u nás vyskytuje zejména ve skupině homosexuálů, kde je velké nebezpečí šíření. I když i u této závažné nemoci se blýská na lepší časy a je na obzoru možná terapie. I tato choroba tedy časem přejde v chronické, byť závažné onemocnění, které bude postupně řešitelné. Svým způsobem to v sobě ale skrývá i nebezpečí, že nám budou více narůstat i ostatní sexuálně přenosné nemoci. Lidé se totiž přestanou bát a nebudou již tak opatrní. Paradoxně to může vést k nárůstu syfilis, kapavky apod. Pozornost, zejména lepším monitoringem, je třeba věnovat i chlamydiovým infekcím. Můžeme říci, že rizikový vývoj sexuálně přenosných infekcí se týká především mladší populace, která i přes značnou osvětu nebezpečí podceňuje. Problémem je i to, že dnes bohužel i lékaři v diferenciální diagnostice berou možnou přítomnost STI málo v úvahu. Významnou roli zde totiž mají i asymptomatické formy nemocí.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky