Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 20. červen 2021 | Svátek má Květa
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Krátce

Krátce

Derma Tribune 1/2020
09.03.2020 13:06
Zdroj: MT
Autor: red

Bimekizumab prokázal pozitivní výsledky v léčbě psoriázy.

Farmaceutická společnost UCB oznámila pozitivní výsledky klinické studie fáze III BE SURE, která srovnávala duální inhibitor interleukinu 17A/F bimekizumab s adalimumabem v léčbě dospělých pacientů s mírnou až závažnou psoriázou. Účinnost bimekizumabu byla podpořena také daty z dalších klinických hodnocení. UCB má již pro terapii psoriázy schválený certolizumab pegol a přípravek proti tumor nekrotizujícímu faktoru. Ve studii BE SURE pacienti léčení bimekizumabem dosáhli skóre PASI 90 a IGA 0/1, tedy pozitivních výsledků v hodnocení závažnosti postižení psoriázou a globálního hodnocení, v porovnání s adalimumabem. Kompletní data studie, která dokládají rovněž příznivý bezpečnostní profil léčiva, budou prezentována v letošním roce.


Nečekaný benefit bariatrické chirurgie.

Studie publikovaná v časopise JAMA Dermatology odhaluje možné zajímavé souvislosti mezi obezitou a rizikem kožního melanomu. Švédští autoři porovnali asi 2 000 obézních dospělých, kteří podstoupili bariatrickou chirurgii, s 2 000 obézními pacienty bez bariatrie. Během mediánu sledování 18 let se ukázalo, že 12 pacientů po bariatrii dostalo maligní melanom, zatímco v druhé skupině to bylo 29. Po multivariační adjustaci se ukázalo, že bariatričtí pacienti měli o 41 procent nižší riziko kožních malignit a o 57 procent nižší riziko melanomu. Výsledky byly statisticky významné. Autoři se domnívají, že nižší výskyt melanomu u pacientů, kteří zhubli po bariatrické operaci, by mohl naznačovat vztah mezi obezitou a kožními nádory, může jít o vliv leptinových receptorů na melanomové buňky.


Tildrakizumab v léčbě psoriázy.

Na kongresu Evropské dermatovenerologické společnosti (EADV) byly představeny výsledky randomizované, dvojitě zaslepené studie fáze III reSURFACE 1 a reSURFACE 2 s monoklonální protilátkou proti IgG1 tildrakizumabem u nemocných se střední až závažnou plakovou psoriázou. Po 64 týdnech léčby tildrakizumabem v dávce 100 nebo 200 mg nebo etanerceptem nebo placebem pokračovali úplní i částeční respondéři v terapii tildrakizumabem dalších 192 týdnů. Více než polovina pacientů dosáhla redukce PASI aspoň 90 % (PASI 90). Tildrakizumab 100 mg vedl k významnému a trvalému zlepšení PASI a byl dobře snášen. Dvě post‑hoc analýzy reSURFACE 1 a 2 posuzovaly účinnost tildrakizumabu u psoriatiků s metabolickým syndromem (MS). I u nich léčba fungovala, za tři roky bylo dosaženo 75% až 100% čistoty kůže.


Baricitinib plus topické kortikoidy u závažné atopické dermatitidy.

Na kongresu Evropské akademie dermatologie a venerologie byly představeny výsledky randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie BREEZE‑AD7, která hodnotila účinnost a bezpečnost baricitinibu spolu s topickými kortikoidy u pacientů se střední až těžkou atopickou dermatitidou. Studie, která trvala 16 týdnů a zahrnovala 329 nemocných, ukázala, že aktivní léčba významně zlepšuje projevy a symptomy onemocnění. Primárním cílem byl počet pacientů, kteří dosáhnou ve validovaném dotazníku pro atopickou dermatitidu skóre 0 (čistá kůže), nebo 1 (téměř čistá kůže), a nejméně dvoubodového zlepšení od začátku léčby do 16. týdne. Skóre 0 dosáhlo 31 procent nemocných léčených baricitinibem v dávce 4 mg oproti 15 procentům nemocných léčených placebem.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky