Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 09. červenec 2020 | Svátek má Drahoslava
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Diabetes, hypertenze, obezita: bonifikační programy VZP PLUS zaměřené na vybraná chronická onemocnění

Diabetes, hypertenze, obezita: bonifikační programy VZP PLUS zaměřené na vybraná chronická onemocnění

10.03.2020 15:34
Zdroj: VZP - Komerční sdělení
Cílem programu VZP PLUS je řešení organizace a hodnocení kvality zdravotní péče poskytované také skupinám pojištěnců s vybraným chronickým onemocněním.

V minulé Poradně jsme představili bonifikační program VZP PLUS, zejména jeho moduly zaměřené na zvýšení dostupnosti praktických lékařů a stomatologů. Cílem programu VZP PLUS je rovněž řešení organizace a hodnocení kvality zdravotní péče poskytované skupinám pojištěnců s vybraným chronickým onemocněním.

V roce 2020 se vybrané skupiny poskytovatelů mohou zapojit do tří takových dílčích programů.

VZP PLUS – DIABETES

Program je nabízen poskytovatelům v oboru všeobecného praktického lékařství (odbornost 001), ambulantním poskytovatelům v oboru diabetologie (odbornost 103) a vnitřního lékařství (odbornost 101). V programu je hodnoceno pět kvalitativních kritérií:

 • vyšetření glykovaného hemoglobinu
 • vyšetření LDL cholesterolu
 • vyšetření na oftalmologii
 • vyšetření rizika syndromu diabetické nohy
 • vyšetření nefrologických parametrů.

Tato kritéria jsou hodnocena u pacientů, kteří jsou v pravidelné péči daného poskytovatele. Pojištěnci jsou identifikováni na daném pracovišti zapojeného poskytovatele takto:

 • odbornost 001 – pojištěnci, na které byl vykázán výkon 01201 – Péče o stabilizovaného kompenzovaného diabetika 2. typu praktickým lékařem
 • odbornost 101 – pojištěnci, u nichž byl vykázán výkon 09532 – Výkon prohlídky dispenzarizované osoby s hlavní diagnózou E11* nebo E12*
 • odbornost 103 – pojištěnci, u nichž byly vykázány výkony 09532 nebo 13051 – Cílená edukace diabetika s hlavní diagnózou E11* nebo E12*.

Kvalitativní kritéria jsou hodnocena za zapojené pracoviště poskytovatele (IČP) za podmínky, že bude na tomto pracovišti v roce 2020 dispenzarizováno alespoň 10 pojištěnců VZP s definovanými diagnózami.

Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D., vedoucí oddělení ambulantních zdravotnických zařízení

VZP PLUS – HYPERTENZE

Program je nabízen poskytovatelům v oboru všeobecného praktického lékařství (odbornost 001) a ambulantním poskytovatelům v oboru kardiologie (odbornost 107) a vnitřního lékařství (odbornost 101). V programu jsou hodnocena čtyři kvalitativní kritéria:

 • vyšetření krevního tlaku
 • vyšetření LDL cholesterolu
 • vyšetření EKG
 • vyšetření nefrologických parametrů.

Kvalitativní kritéria jsou hodnocena u pacientů, kteří jsou v pravidelné péči daného poskytovatele. Pojištěnci jsou identifikováni na daném pracovišti zapojeného poskytovatele v odbornostech 001, 101 a 107 prostřednictvím výkonu 09532 s diagnózou I10* až I13*.

Kvalitativní kritéria jsou vyhodnocena za zapojené pracoviště poskytovatele (IČP) za podmínky, že bude na tomto pracovišti v roce 2020 dispenzarizováno alespoň 15 pojištěnců VZP s definovanými diagnózami.

VZP PLUS – OBEZITA

Tento program je nabízen poskytovatelům v oboru praktického lékařství pro děti a dorost (odbornost 002). V programu jsou hodnocena čtyři kvalitativní kritéria:

 • hodnocení hmotnostně výškového poměru/BMI
 • sledování compliance pacienta
 • vyšetření krevního tlaku
 • vyšetření sérových lipidů.

Kvalitativní kritéria jsou hodnocena u pacientů, kteří jsou v pravidelné péči daného poskytovatele v odbornosti 002. Do vyhodnocení jsou zahrnuti pojištěnci, na které je na daném pracovišti v roce 2020 vykázán alespoň dvakrát výkon 02039 – Záchyt a sledování pacienta s obezitou v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost.

Vyhodnocení a výpočet bonifikace

Princip výpočtu bonifikace je pro všechny uvedené programy stejný. V každém programu mají kvalitativní kritéria definovány podmínky splnění.

Podle dosaženého podílu je kritérium buď splněno kompletně (je splněn podíl pojištěnců s nejpříznivějšími hodnotami), částečně (jsou splněny uspokojivé hodnoty), nebo nesplněno. Na základě splnění je každému kritériu přiřazena váha a váhy za jednotlivá kritéria jsou sečteny. Maximální bonifikace pak může dosáhnout až 500 Kč (dle výsledné váhy) za každého sledovaného pojištěnce na daném pracovišti (např. 500 Kč × 200 sledovaných pojištěnců × 0,90 součet vah za jednotlivá kritéria = bonifikace ve výši 90 000 Kč).

Pokud jste ještě nepodepsali bonifikační dodatek a máte zájem o účast v programu, obraťte se nejpozději do 31. 3. 2020 na příslušnou regionální pobočku VZP, kde vám předají více informací. Podrobné metodiky včetně příkladů výpočtu bonifikace najdete na stránkách www.vzp.cz/vzp‑plus.

Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.,
vedoucí oddělení ambulantních
zdravotnických zařízení



Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky