Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 04. duben 2020 | Svátek má Ivana
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Intenzivisté vědí, jak žádat o remdesivir

Coronavirus, COVID-19: shutterstock.com

Intenzivisté vědí, jak žádat o remdesivir

19.03.2020 18:07
Zdroj: MT
Autor: red
Klíčová kritéria firmy pro poskytnutí přípravku: remdesivir může být poskytnut pro kriticky nemocné pacienty s potvrzeným COVID-19, kteří vyžadují ventilátor, u kterých ale nenastalo multiorgánové selhání.

Česká společnost intenzivní medicíny zveřejnila postup, jak je možné požádat firmu Gilead o poskytnutí nadějného neregistrovaného přípravku remdesivir pro léčbu COVID-19 u konkrétního pacienta a také kritéria, jakým pacientům firma přípravek poskytne. Nejedná se o zařazení do klinické studie, ale o použití neregistrovaného přípravku v rámci dobročinného programu firmy. Účinnost a bezpečnost remdesiviru není ověřena a probíhají klinické studie pro indikaci COVID-19. Dodávka do zdravotnických zařízení je možná pro kriticky nemocného pacienta na základě žádosti v angličtině odeslané ošetřujícím lékařem na webový portál firmy Gilead.

Remdesivir inhibuje virovou RNA polymerázu a zastavuje replikaci koronaviru. Jeho použití dočasně povolilo ministerstvo zdravotnictví na základě kladného stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Pro jaké pacienty v kritickém stavu žádat o remdesivir
Klíčová kritéria pro zařazení:
- Hospitalizace na jednotce intenzivní péče/KARIM
- Potvrzena infekce SARS-CoV-2 pomocí PCR
- Těžké onemocnění s potřebou ventilátoru
Klíčová vylučovací kritéria:
- Evidence multiorgánového selhání
- Nutnost udržovat krevní tlak pomocí vazoaktivních látek
- Hladina ALT > 5 X ULN
- Clearance kreatininu <30 mL/min nebo dialýza nebo kontinuální veno-venózní
hemofiltrace
- Remdesivir nelze použit ve spojení s jinými antiretrovirotiky, která jsou neregistrovaná pro léčbu COVID-19 (např. lopinavir / ritonavir)
Tato kritéria podléhají změnám bez předchozího upozornění a mohou podléhat dalším
úvahám a omezením. Pokud Váš pacient nesplňuje tato minimální kritéria, neměli byste
žádost v tuto chvíli podávat. Firma Gilead zároveň upozorňuje, že splnění těchto minimálních
kritérií nezaručuje schválení žádosti o remdesivir.
18. 3. 2020, Martin Balík, KARIM VFN


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky