Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 12. srpen 2020 | Svátek má Klára
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Konopí

Konopí

Medical Tribune 05/2020
23.03.2020 10:56
Zdroj: MT
Autor: Komentář: MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA
Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost ve zprávě z r. 2019 říká, že celoživotní prevalence užívání konopí činí ve věkové skupině 15–16 let v České republice 37 procent. Ve věkové skupině 15–64 let je to 28,6 procenta.

Míra vnímaného rizika zejména u mladé populace klesá. Užívání konopí roste. Díky tomu stoupá výskyt poruchy podmíněné závislostí stejně, jako se dá propadnout závislosti na alkoholu. Účinnou látkou konopí je delta‑9 tetrahydrocanabinol, THC. Základním mechanismem účinku je podobně jako u kokainu uvolňování dopaminu.

Závislosti na konopí propadne asi devět procent uživatelů. Jedná se o chronické onemocnění, příznaky se vracejí. Jestliže se porucha vyvine, má úměrně dávkám, délce užívání, struktuře osobnosti, genetickému pozadí a sociálním vztahům kvalitativní znaky stejné, jako jsou u jiných drog. Odlišná je tíže postižení.

Příznaky z odnětí se vyznačují poškozením každodenních činností, opět podobně jako u jiných drog. Objevuje se podrážděnost, hněvivost, agrese, úzkost, poruchy spánku, který je kratší a v jehož průběhu se objevují noční můry a podivné sny, pokles chuti k jídlu, ztráta na váze, neklid, příznaky deprese, třes, pocení, zvýšená teplota, bolesti hlavy, pocit zimnice. Mohou se objevit poruchy prostorové krátkodobé paměti, prostorového plánování a slovní paměti.

Charakteristický bývá anhedonický syndrom doprovázený poruchou motivace: nic mě nebaví, nezajímá, netěší, nic se mi nechce, svět je šedivá, tekutá, lepkavá nuda a prázdnota. Nejsem s to se na nic soustředit, natož abych se namáhal, nic mi nejde a nepůjde. Anhedonický syndrom může být předstupněm pro užívání tvrdých drog.

Analýza výsledků 105 vědeckých prací z r. 2016 zabývajících se vlivem konopí na poznávací funkce prokazuje poškození zejména slovní paměti, a to jak při akutním, tak při dlouhodobém užívání. U starších jedinců konopí poškozuje řídicí funkce.

Vyšetřování téměř 2 000 jedinců, u nichž byla zjištěna výše inteligenčního kvocientu ve věku 5, 12 a 18 let, a to před tím, než začali užívat konopí, prokázala v porovnání s jedinci, kteří s konopím nezačali, nižší IQ jak v dětství, tak ve věku 18 let. Pokles IQ díky užívání konopí tato studie neprokázala. Neprokázala ho ani studie, která porovnávala dvojčata, z nichž jedno konopí užívalo, druhé nikoli. Nižší inteligenční kvocient tedy může být rizikem, že jedinec začne konopí užívat.

Výsledky studií zaměřených na ovlivnění dospívajícího mozku konopím jsou rozporné. Proto se chystá studie ABCD, která bude všestranně vyšetřovat 10 000 dospívajících v přechodu do dospělosti včetně opakovaného vyšetření mozku zobrazovacími metodami.

Chronické užívání konopí mění u lidí odpověď na stres, může být otupená, ale i značně zvýšená, což se podobá změnám odpovědi na stres u lidí závislých na alkoholu.

Zobrazovací metody ukazují, jak se mění mozek lidí užívajících vysoké dávky konopí v průběhu doby. Poškození je rozsáhlé a od nějakého stupně postižení obtížně zvratné.

Chronické užívání konopí otupí odpověď nc. accumbens, to je uzel centrálního systému odměny. Stačí abstinence 72 hodin, po níž předvedete chronickým uživatelům konopí a zdravým lidem ovocnou šťávu a něco souvisejícího s užíváním konopí, a hle: u závislých se rozzáří očnicová kůra stejně jako striatum – obě oblasti odpovídají za prožití odměny. Spolu s nimi svítí přední část gyrus cinguli odpovídající za rozhodování v konfliktních situacích.

Bažení po konopí odpovídá aktivaci insulární kůry, která je v hloubi mezi čelním a spánkovým lalokem. Insula zpracovává podněty z vnitřních orgánů. Její činnost přispívá k tvorbě záporných emocí právě na základě signálu z nitra organismu.

Vliv užívání konopí na objem a činnost amygdaly, skupiny jader pod kůrou předních částí spánkových laloků, klíčového uzlu podkorové emoční sítě, je nejasný. Lidé chronicky užívající konopí běžně užívají alkohol a kouří tabák, takže je kromě THC ovlivňuje jak alkohol, tak nikotin.

Zmenšuje se objem putamen, uzlu sítě nevědomé procedurální paměti, u těch jedinců, kteří nejsou s to abstinovat, což se podobá změnám nalezeným u kuřáků, tedy závislosti na nikotinu, a u lidí závislých na alkoholu.

Chronické užívání konopí mění síť odpovídající za jáství neboli sebeprožívání. Říká se jí autoreferenční nebo také defaultní systém. Folková psychologie její činnosti říká „to je moje duše“.

Defaultní systém je obrovská síť tvořená oblastmi vnitřní plochy čelních a temenních korových oblastí a některých částí spánkových laloků. Změny činnosti této sítě tvořící těžiště lidského sebeprožívání přetrvávají po čtyřtýdenní abstinenci, zatímco změny ostatních sítí se v průběhu této doby upravují.

Dlouhodobé užívání vyšších dávek konopí může u geneticky predisponovaných jedinců navodit propuknutí schizofrenie.

Užívají‑li konopí těhotné ženy, své děti ohrožují, podobně jako je poškozují užíváním jakékoli dávky alkoholu. Takto postižené děti mají v dospělosti jemné, ale i těžší poruchy paměti a řídicích funkcí.

Zkuste o tom všem říct svým dospívajícím dětem. Obávám se, že neuspějete. Debilizační tlak systematické propagandy a jejich vrstevníků je vysoký a roste. Vždyť na to máme i politickou stranu a ta se v tomto směru za laskavého dohledu všech odpovědných státních institucí činí a činí.

Na čí hlavu padnou důsledky? Nezapomenu na hezkou ženu, jejíž syn se přes konopí dostal k tvrdým drogám. Po několika letech jsem ji potkal a málem nepoznal, jak byla zpustošená a zestárlá. Syn ji terorizoval, s partou vykrádal byt, nakonec spáchal sebevraždu. „Jsem ráda, že to udělal,“ řekla jeho matka, „nikdo si to nedovede představit.“Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky