Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 07. červenec 2020 | Svátek má Bohuslava
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Spočítat nákladovou efektivitu telemedicíny umíme

foto: JupiterImages

Spočítat nákladovou efektivitu telemedicíny umíme

Medical Tribune 05/2020
23.03.2020 13:01
Zdroj: MT
Autor: komentář: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Doba telemedicínská nastává podle všech indicií právě teď. Přinese českému zdravotnictví vyšší efektivitu za rozumné peníze?

Český systém zdravotnictví je zralý na příchod technologie, která by zefektivnila průchod pacienta zdravotním systémem. Čím déle se zabývám problematikou hodnocení zdravotních technologií, tím jasněji to vidím. Telemedicínské projekty by mohly na tuto výzvu odpovědět.

Žijeme ve velmi luxusním systému, který téměř nijak nereguluje pohyb pacienta. Potenciál na zvýšení efektivity je tu extrémně velký, tedy na zvyšování kvality péče i za cenu mírného omezení bezbřehé dostupnosti. Taková regulace se ale musí uchopit dobře. A zároveň existuje reálné riziko, že se udělá špatně nebo pozdě.

Před lety jsme počítali efektivitu projektu ITAREPS, který svou dobu předběhl o mnoho koňských délek, a proto se uplatnil jen velmi omezeně. Dnes bývá uváděn jako příklad, jak ani veškerá snaha a kvalitní data o účinnosti a nákladové efektivitě nemusejí v Česku zajistit telemedicínskému projektu úspěch.

Příležitost být průkopníky v telemedicíně jsme propásli. Technologií, které se tu etablovaly, je dosud jen hrstka. Dnes už se zaváděním nových telemedicínských řešení nebudeme mezi prvními. Ať se rozhlédnete na jakoukoli světovou stranu, vidíte příklady rozvoje telemedicíny. V Německu přijali nový zákon o digitálním zdravotnictví a na jeho základě už dnes zdravotní pojišťovny po důkladném zhodnocení bezpečnosti, efektivity a nákladů hradí mobilní aplikace, které pomáhají pacientům. K tomu máme docela daleko.

Myslím ale, že se doba mění a přístup k digitálním zdravotnickým prostředkům se standardizuje. Evropská legislativa jasně defi novala, že mobilní aplikace, které pracují s pacientskými daty, a další digitální pomůcky pro prevenci a léčbu patří do regulované oblasti zdravotnických prostředků. Díky tomu by měly i naše zdravotní pojišťovny získat od regulátorů v dohledné budoucnosti jasné doporučení, jestli ten který projekt přináší pacientům benefi ty. Pak se budou muset naučit vyhodnotit jen to, jestli zvyšuje náklady, nezvyšuje náklady, nebo dokonce šetří náklady, a jestli je tedy vhodné ho fi nancovat z veřejných zdrojů.

Určité aktivity k uchopení tématu úhrady digitálních zdravotnických prostředků v České republice už probíhají. Na půdě České společnosti pro hodnocení zdravotnických technologií jsme ve spolupráci s asociací CzechMed a zdravotními pojišťovnami otevřeli téma, jak hodnotit nákladovou efektivitu zdravotnických prostředků vydávaných na poukaz. Přístup k dalším technologickým řešením z této široké kategorie, včetně telemedicínských řešení, se nemusí příliš lišit.

Troufnu si říct, že dnes už leccos spočítat umíme. I ve zdravotních pojišťovnách jsou lidé, kteří umějí s tímto tématem pracovat. Velký posun přineslo zpřístupnění úhradových dat zdravotních pojišťoven, ke kterým dnes má přístup Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Je to velká příležitost. Dnes známe nástroje, kterými téma telemedicíny můžeme uchopit a zahlédnout na horizontu paty těch, kdo nás v posledních letech v zavádění telemedicíny předběhli. Záleží na tom, jak se jich chopíme.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky