Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 31. květen 2020 | Svátek má Kamila
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nintendanib získal souhlas u systémové sklerodermie

Nintendanib získal souhlas u systémové sklerodermie

Medical Tribune 05/2020
24.03.2020 09:27
Zdroj: MT
Autor: red

Výbor pro humánní léčiva Evropské lékové agentury přijal souhlasné stanovisko doporučující registraci nintedanibu k léčbě systémové sklerodermie s přidruženým intersticiálním plicním onemocněním (SSc‑ILD) u dospělých. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léků již v září registroval nintedanib jako první a jediný přípravek ke zpomalení zhoršování plicních funkcí u dospělých s SSc‑ ‑ILD. Souhlasná stanoviska k registraci nintedanibu k léčbě SSc‑ILD byla přijata i v dalších zemích včetně Kanady, Japonska a Brazílie. Systémová sklerodermie (SSc) je invalidizující a potenciálně smrtelné vzácné autoimunitní onemocnění, které může vést k fibróze různých orgánů včetně plic, srdce, trávicího ústrojí a ledvin, což může vyvolávat život ohrožující komplikace. Plicní forma sklerodermie může způsobit intersticiální plicní onemocnění (SSc‑ILD), přičemž intersticiální plicní onemocnění je hlavní příčinou mortality při SSc odpovědnou téměř za 35 procent úmrtí spojených se SSc. Fibróza plic je nevratná a může mít zničující dopad na život pacienta a každodenní činnosti. Základem pro souhlasné stanovisko byly výsledky dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie fáze III SENSCIS, která hodnotila účinnost a bezpečnost nintedanibu u pacientů se SSc‑ILD. Nintedanib již byl schválen ve více než 70 zemích jako přípravek k léčbě pacientů s idiopatickou plicní fibrózou.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky