Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 31. květen 2020 | Svátek má Kamila
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Intenzivisté vědí, jak žádat o remdesivir

Intenzivisté vědí, jak žádat o remdesivir

Medical Tribune 05/2020
24.03.2020 09:28
Zdroj: MT
Autor: red

Klíčová kritéria firmy pro poskytnutí přípravku: remdesivir může být poskytnut pro kriticky nemocné pacienty s potvrzeným COVID‑19, kteří vyžadují ventilátor, u kterých ale nenastalo multiorgánové selhání. Česká společnost intenzivní medicíny zveřejnila postup, jak je možné požádat firmu Gilead o poskytnutí nadějného neregistrovaného přípravku remdesivir pro léčbu COVID‑19 u konkrétního pacienta, a také kritéria, jakým pacientům firma přípravek poskytne. Nejedná se o zařazení do klinické studie, ale o použití neregistrovaného přípravku v rámci dobročinného programu firmy. Účinnost a bezpečnost remdesiviru není ověřena a probíhají klinické studie pro indikaci COVID‑19. Dodávka do zdravotnických zařízení je možná pro kriticky nemocného pacienta na základě žádosti v angličtině odeslané ošetřujícím lékařem na webový portál firmy Gilead.

Remdesivir inhibuje virovou RNA polymerázu a zastavuje replikaci koronaviru. Jeho použití dočasně povolilo ministerstvo zdravotnictví na základě kladného stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky