Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 01. červen 2020 | Svátek má Laura
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Rizikové faktory spojené s ARDS a úmrtím ve Wu-chanu

Rizikové faktory spojené s ARDS a úmrtím ve Wu-chanu

30.03.2020 10:21
Zdroj: MT
Autor: čil
V časopise JAMA Internal Medicine byly publikovány výsledky retrospektivní kohortové studie provedené u pacientů s covid-19 v čínském Wu-Chanu zaměřené na identifikaci rizikových faktorů vedoucích k rozvoji syndromu akutní dechové tísně (ARDS) a k úmrtí.

Studie zahrnula 201 osob (medián věku 51 let, 64 % mužů) přijatých do nemocnice mezi koncem prosince 2019 a koncem ledna 2020. ARDS se rozvinul u 42 % pacientů a více než polovina z nich zemřela (53 %). U pacientů s ARDS byla ve srovnání s pacienty bez ARDS častější dyspnoe (60 % vs. 26 %) a komorbidity jako hypertenze (27 % vs. 14 %) a diabetes (19 % vs. 5 %). Coxova regresní analýza ukázala, že rizikovými faktory pro ARDS a progresi ARDS do úmrtí jsou vyšší věk (HR 3,26 a 6,17), neutrofilie (HR 1,14 a 1,08) a orgánové a koagulační dysfunkce (např. vyšší laktátová dehydrogenáza – HR 1,61 a 1,30 a D-dimery – HR 1,03 a HR 1,02). Vyšší teplota (39 °C) byla spojena s vyšším rizikem ARDS (HR 1,77) a nižším rizikem úmrtí (HR 0,41). U pacientů s ARDS snížila riziko úmrtí léčba metylprednisolonem (HR 0,38).

Zdroj: Wu C, Chen X, Cai Y, et al. Risk Factors Associated With Acute Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China. JAMA Intern Med. Published online March 13, 2020. doi:10.1001/jamainternmed.2020.0994, https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2763184Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky