Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 19. září 2020 | Svátek má Zita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Klíčová je změna organizace práce

MUDr. Pavel Vepřek, zdroj: konference DRG Restart

Klíčová je změna organizace práce

Medical Tribune 06/2020
14.04.2020 11:37
Zdroj: MT
Autor: nam
Lékařů v nemocnicích je nedostatek, jsou přetíženi nadměrnými přesčasy. V odlehlých regionech chybějí praktici i ambulantní specialisté. O zajištění péče v době nedostatku zdravotníků jsme na křtu stejnojmenné publikace hovořili s MUDr. Pavlem Vepřekem, členem představenstva Nemocnic Plzeňského kraje, a. s.
  • Co vás na této publikaci zaujalo, kde vidíte řešení nedostatku zdravotníků?

Klíčovým řešením je změna organizace práce v rámci celého zdravotního systému. Protože množství personálu je v podstatě dané, nemůžeme čekat, že by se nějakým způsobem dramaticky zvětšovalo nebo zmenšovalo. To znamená, že musíme lidi, které máme k dispozici, zaměstnat užitečněji, příklady publikace ukazuje. Tedy více provázat a standardizovat péči poskytovanou jednotlivými úrovněmi systému, omezit péči zbytnou a tu potřebnou poskytovat efektivním způsobem. S tím souvisí změna struktury lůžkové péče, kde by se měly nemocnice diferencovat na ty, které poskytují špičkovou akutní péči 24 hodin denně, a ty, které se zaměří na ošetřování lidí v blízkosti jejich bydliště.

  • Je tedy řešením komunitní nemocnice?

Nápad s komunitní nemocnicí je myslím pro české zdravotnictví vhodný. Vedle nadupaných akutních nemocnic, kterých bude méně než dnes, potřebujeme nemocnice, do kterých to mají pacienti a jejich rodiny blízko. Ty by poskytovaly zázemí specializovaným ambulancím a jednodenní chirurgii a na svých lůžkách zajišťovaly ošetřovatelskou a základní léčebnou péči pro pacienty s běžnými problémy. Do nich by si praktičtí lékaři ukládali své nemocné, kteří nemohou zůstat sami doma, a přitom nepotřebují péči sofistikovaně vybavené nemocnice. Třeba osamělé nemocné, kteří potřebují pravidelné podání antibiotik a zajištění dostatečné hydratace. Vedle nich by se komunitní nemocnice starala o doléčování předchozích akutních problémů, o zvládání běžných komplikací chroniků, o rehabilitaci, prostě o vše, co by bylo v regionu potřeba. Na rozdíl od akutních nemocnic by v ní v noci sloužilo minimum lékařů.

  • Daří se vám v rámci Nemocnic Plzeňského kraje tyto principy uplatňovat?

Nedaří, měli jsme připravenou fúzi našich nemocnic do jednoho celku, ale nakonec to zastupitelstvo kraje nepodpořilo. Ale i kdyby to prošlo, tak by mohlo dojít k restrukturaci péče jen v omezeném rozsahu. Personální obsazení jednotlivých oddělení je regulováno normativy, a protože pro charakter péče poskytované komunitní nemocnicí žádný není, tak zatím nejde péči tímto způsobem poskytovat. U nás ještě není zaveden model nemocnice interně‑ošetřovatelského typu a s chirurgií fungující v jednodenním režimu, ve které by v noci třeba byl jen jeden lékař na pohotovosti. Ten by řešil problémy lidí, kteří dorazí z okolí, a v případě potřeby by je odesílal záchrankou do nemocnice vyššího typu.

  • Znamená to, že doporučení z publikace si nemůže vzít za své například hejtman nebo konkrétní nemocnice, ale že je to třeba řešit v rámci celého systému?

Ano, nejprve musí vzniknout shoda na podobě komunitní nemocnice na národní úrovni, k ní vytvořit normativy, nastavit způsob financování a pak to začít postupně uvádět do života. Myslím si, že významná část malých nemocnic v ČR by se časem mohla tímto směrem transformovat.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky