Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 19. září 2020 | Svátek má Zita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Po infarktu myokardu se díky fyzické aktivitě cítíte lépe

Foto. Shutterstock

Po infarktu myokardu se díky fyzické aktivitě cítíte lépe

Medical Tribune 07/2020
25.04.2020 17:44
Zdroj: MT
Autor: kol
Pacienti, kteří prodělali infarkt myokardu a účastní se programu zaměřeného na zlepšování životního stylu, se cítí lépe, zejména pokud navíc provádějí fyzickou aktivitu. Výsledky rozsáhlé britské studie byly představeny minulý týden na ACVC Essentials 4U, vědecké platformě Evropské kardiologické společnosti (ESC).

Podle autora studie dr. Bena Hurduse z University of Leeds ve Velké Británii zlepšuje cvičení celkovou kondici, což má výhody pro tělesné i duševní zdraví. „Pokud se můžete více podílet na činnostech, které vám přinesou uspokojení, je pravděpodobnější, že budete mít lepší kvalitu života,“ dodává. Program nabízí pacientům s infarktem myokardu specificky zaměřené lekce životního stylu označené jako kardiorehabilitace, který je univerzální a použitelný téměř pro každého. Zahrnuje např. cvičení, odvykání kouření, poradenství v oblasti stravy, zvládání stresu a edukaci o významu užívání léků.

Studie zkoumala dopad těchto lekcí na to, jak pacienti s infarktem myokardu pociťují své fyzické a duševní zdraví (souhrnně nazývané „kvalita života související se zdravím“). Právě infarkt myokardu má obecně nepříznivý dopad na kvalitu života, včetně problémů s mobilitou, péčí o sebe sama a provozováním každodenních činností, které mnoho lidí považuje za samozřejmost, jako je práce a aktivní trávení volného času.

Již předchozí výzkum ukázal souvislost mezi kardiorehabilitací a zlepšenou kvalitou života pacientů s infarktem myokardu. Většina těchto studií však byla provedena před nástupem moderních léků a postupů, jako jsou statiny ke snížení LDL cholesterolu a stenty k otevření ucpaných tepen.

Studie EMMACE‑3 se zúčastnilo 4 570 pacientů, kteří byli v letech 2011 až 2013 přijati do 48 nemocnic v Anglii s podezřením na srdeční infarkt. Pacienti vyplnili dotazník během hospitalizace a poté 1., 6. a 12. měsíc po propuštění. Otázky zahrnovaly, zda navštěvovali kardiorehabilitaci, jak vnímají svoji kvalitu života a úroveň své fyzické aktivity. Pacienti, kteří navštěvovali kardiorehabilitaci, pociťovali po celou dobu šetření vyšší kvalitu života ve srovnání s těmi, kteří rehabilitaci nenavštěvovali. Pacienti, kteří se účastnili kardiorehabilitace a ještě navíc cvičili 150 minut nebo více týdně, měli ještě vyšší skóre kvality života ve srovnání s těmi, kteří navíc žádnou fyzickou aktivitu neprovozovali.

„Kardiorehabilitace zahrnuje nejen cvičení, ale také rady ohledně životního stylu a léků, které pravděpodobně přispívají k tomu, aby se lidé cítili lépe. Existují také další sociální výhody, jako je setkávání se s dalšími lidmi v podobné situaci. Lidé, kteří provádějí více než doporučené minimum 150 minut aktivity týdně, hlásí ještě vyšší kvalitu života,“ potvrdil dr. Hurdus. Jak dodává další autor studie prof. Chris Gale z University of Leeds, všem pacientům s infarktem myokardu by mělo být jejich ošetřujícím lékařem absolvování kardiorehabilitace doporučeno.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky