Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 30. říjen 2020 | Svátek má Tadeáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Je vztah mezi krevním tlakem a úmrtností u starších dospělých odlišný u „křehkých“ osob?

Je vztah mezi krevním tlakem a úmrtností u starších dospělých odlišný u „křehkých“ osob?

Kapitoly z kardiologie 1/2020
30.04.2020 10:56
Zdroj: MT
Autor: lip

Časopis Age and Ageing věnuje v poslední době pozornost otázkám snižování krevního tlaku (TK) u starších osob s tzv. syndromem křehkosti. V loňském roce publikovali Oliver M. Todd a spol. metaanalýzu devíti kohortových studií s 21 906 účastníky, v níž popsali, že u starších lidí s křehkostí nebyl zjištěn rozdíl v úmrtnosti při snížení systolického TK pod 140 mm Hg ve srovnání se systolickým TK vyšším než 140 mm Hg. Naopak u starších lidí bez křehkosti byl systolický TK nižší než 140 mm Hg spojen se 14% snížením rizika úmrtí ve srovnání se systolickým TK vyšším než 140 mm Hg. Mezi diastolickým TK a úmrtností u starších lidí celkově nebyla prokázána žádná souvislost.

V letošním roce publikovala Jane Masoli z univerzity v Exeteru výsledky rozsáhlé studie, v níž analyzovala 415 980 elektronických lékařských záznamů starších dospělých ve Velké Británii. V tomto velkém reprezentativním vzorku, který zahrnoval dospělé v rutinní primární péči, autoři dokonce zjistili vyšší úmrtnost ze všech příčin u osob ve věku nad 75 let se systolickým TK < 130/80 než u osob se systolickým TK v rozmezí 130–139 mm Hg. Hypertenze nebyla spojena se zvýšenou úmrtností pacientů ve věku nad 85 let ani ve věkové skupině 75–84 let se střední/těžkou křehkostí.

Závěr studie vyznívá v tom smyslu, že je potřeba další výzkum, aby se zjistilo, zda je agresivní regulace krevního tlaku bezpečná u starších dospělých a pro které skupiny pacientů může být přínosná. K léčbě hypertenze u dospělých ve vyšším věku je třeba vždy přistupovat individuálně.

Todd OM, Wilkinson C, Hale M. Is the association between blood pressure and mortality in older adults different with frailty? A systematic review and meta‑analysis. Age Ageing 2019; 48: 627–635.

Masoli JAH, Delgado J, Pilling L, et al. Blood pressure in frail older adults: association with cardiovascular outcomes and all‑cause mortality. Age Ageing 2020; https://doi.org/10.1093/ageing/afaa028Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky