Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 26. květen 2020 | Svátek má Filip
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Mortalita s hydroxychlorochinem stejná jako bez něj

doktor pacient diagnostika

Mortalita s hydroxychlorochinem stejná jako bez něj

13.05.2020 11:30
Zdroj: MT
Autor: ač
Studie hledala rozdíly v mortalitě pacientů léčených hydroxychlorochinem, azitromycinem či jejich kombinací v porovnání s pacienty bez této léčby.

U hospitalizovaných pacientů s COVID-19 v New Yorku nebyla léčba hydroxychlorochinem, azitromycinem ani jejich kombinací spojena se signifikantně nižší mírou mortality v nemocnici, než u pacientů bez této léčby. Retrospektivní studie založená na datech o 1438 pacientech byla publikovaná na JAMA Online.

Celková nemocniční úmrtnost byla 20 procent. Měřeno podle výsledků vyšetření dýchacího systému a krve, byli ve skupině léčených hydroxychlorochinem v kombinaci s azitromycinem pacienti se závažnějším klinickým průběhem COVID-19, než ve skupině pacientů bez těchto přípravků.

Podle Coxova modelu proporcionálních rizik nebyly žádné významné rozdíly v mortalitě pacientů léčených hydroxychlorochinem, azitromycinem či jejich kombinací v porovnání s pacienty bez této léčby. Poměr rizika ve srovnání s pacienty, kteří nedostávali sledované přípravky, byl u skupiny s hydroxychlorochinem i azitromycinem 1,35, u skupiny se samotným hydroxychlorochinem 1,08 a samotným azithromycinem 0,56.

Ze vzorku 7914 pacientů s COVID-19 přijatých do metropolitních nemocnic New Yorku mezi 15. a 28. březnem bylo náhodně vybráno 2362 pacientských záznamů. Do analýzy bylo zahrnuto 1438 z nich. Výsledky léčby byly posuzovány k 24. dubnu. Ze zkoumaného vzorku 51,1 % pacientů dostávalo hydroxychlorochin + azitromycin, 18,8 % pacientů dostávalo pouze hydroxychlorochin, 14,7 % pacientů dostávalo pouze azitromycin a 15, 4 % pacientů nedostávalo žádný z těchto přípravků.

Interpretace zjištění může být omezena designem studie. Limitací studie je, že nesledovala stav pacientů po propuštění z nemocnice.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky