Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 25. únor 2021 | Svátek má Liliana
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Obézní jsou v riziku i v nižším věku

foto: Shutterstock.com

Obézní jsou v riziku i v nižším věku

Medical Tribune 08/2020
13.05.2020 11:34
Zdroj: MT
Autor: ač
V oblastech, kde je vysoký výskyt obezity, mohou být COVID-19 ovlivněny mladší populace více, než se dříve uvádělo.

Obezita přenáší riziko těžkého průběhu COVID-19 do nižších věkových skupin. Upozorňuje na to studie autorů z Univerzity Johna Hopkinse v americkém Baltimoru publikovaná na začátku května v časopisu Lancet.

Autoři zkoumali korelaci mezi indexem tělesné hmotnosti (BMI) a věkem u pacientů s COVID-19 přijatých na jednotky intenzivní péče na několika univerzitních nemocnicích ve Spojených státech. V souboru 265 pacientů zjistili významnou nepřímou závislost mezi věkem a BMI. Mladší jedinci přijatí do nemocnice byli častěji obézní. Normální BMI bylo u pacientů pod 40 let věku přijatých na jednotky intenzivní péče ve zkoumaném vzorku výjimkou. V populacích s vysokou prevalencí obezity tedy může COVID-19 ovlivnit mladší populace více, než se dříve uvádělo na základě dat z Číny nebo Itálie, kde je prevalence obezity nižší než v USA.

Lékaře množství mladších pacientů s těžkým průběhem COVID-19 v USA překvapilo. „Největší studie s 1591 pacienty na JIP z Itálie uváděla střední věk 63 let, s pouze 203 pacienty (13 %) mladšími než 51 let. Podobné údaje byly hlášeny z Číny. Když v USA začala epidemie COVID-19, očekávali jsme podobnou populaci na JIP. Jakmile však pandemie dorazila na konci března 2020 do nemocnic Johns Hopkins Medicine, začaly být na naši JIP přijímáni mladší pacienti. Mnozí z nich byli také obézní,“ píše s kolegy David A. Kass z Johns Hopkins University v Baltimore, USA. „Došli jsme k závěru, že v populacích s vysokou prevalencí obezity ovlivní COVID-19 mladší populace více, než se dříve uvádělo,“ dodávají.

Střední hodnota BMI byla mezi zkoumanými pacienty 29,3. Pouze 25 % jednotlivců mělo BMI menší než 26 a 25 % překročilo BMI 34,7.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky