Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 09. červenec 2020 | Svátek má Drahoslava
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Ministr hodlá poskytovatelům letos přidat osm miliard korun

Adam Vojtěch, foto: Jiří Koťátko

Ministr hodlá poskytovatelům letos přidat osm miliard korun

Medical Tribune 09/2020
22.05.2020 00:03
Zdroj: MT
Autor: ač
Propad v hodnotě vykázané zdravotní péče bude za rok 2020 podle ministerstva zdravotnictví zhruba 30,5 miliardy korun. V lůžkové péči klesl počet výkonů v období od března do května meziročně na 30 až 50 procent. Na pomoc poskytovatelům vzniká nová vyhláška.

Ministerstvo zdravotnictví předložilo návrh zákona o kompenzacích pro poskytovatele zdravotních služeb. Ten umožní vydat novou úhradovou vyhlášku, aby se poskytovatelé kvůli zavřeným ordinacím a odkládání operací nedostali do finanční nouze.

Podle návrhu zdravotní pojišťovny vyplatí poskytovatelům zdravotních služeb kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020. Kompenzaci pojišťovny vyplatí v rámci vyúčtování zdravotních služeb za rok 2020 nebo formou záloh.

Konkrétní způsob kompenzace má teprve ministerstvo určit vyhláškou, zohlednit při tom má zejména předpokládané snížení objemu hrazených služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 a náklady na péči o osoby s onemocněním COVID-19. Návrh připouští mezi poskytovatelem a pojišťovnou i jinou dohodu na kompenzacích. Sněmovna by měla návrh zákona schvalovat v týdnu od 25. května.

„Úhradová vyhláška, která byla vydána na tento rok, již v důsledku pandemie koronaviru neodpovídá realitě. Považujeme proto za klíčové nastavit úhrady tak, aby poskytovatelům zdravotní péče zohledňovaly výpadek příjmů spojený s pandemií, náklady na péči o pacienty s koronavirem a motivovaly je dohnat odložené výkony. Současně ještě navýšíme úhrady za zdravotní péči o pět miliard korun na kompenzaci nákladů spojených s nákazou COVID-19 a také alokujeme další tři miliardy korun na možnou úhradu nadprodukce,“ avizoval mantinely vyhlášky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Při bezvýhradné aplikaci původní vyhlášky pro rok 2020 by podle důvodové zprávy k návrhu kompenzačního zákona hrozily významné části poskytovatelů nejpozději v roce 2021 výrazné ekonomické problémy. Dopady opatření jsou přitom na různé segmenty různé. Lázně měly zcela zakázáno přijímat nové pacienty, a tak v období od března do května byly na nule. „Segment akutní lůžkové péče je za toto období cca na 30 až 50 procentech produkce v porovnání se stejným obdobím minulého roku, a naopak některé segmenty vykazují navýšení produkce oproti minulému roku (domácí paliativní péče),“ uvádí ministerstvo zdravotnictví. „Ze současných odhadů očekáváme, že nenaplněná produkce bude za celý rok ve výši až cca 30,5 mld. Kč,“ odhaduje ministerstvo s tím, že bude ještě záležet i na vývoji v dalších měsících.

Vyúčtování roku 2020 se stalo tématem jednání dohodovacího řízení o úhradách na rok 2021. Ambulantní specialisté požadují, aby konečná úhrada pro rok 2020 dosáhla přinejmenším součtu měsíčních předběžných úhrad u těch poskytovatelů, kteří zálohy dostávají. Pokud bude nakonec produkce za rok 2020 odpovídat vyšší úhradě, než je minimální konečná úhrada, má jim být uhrazena skutečně vykázaná zdravotní péče. Ambulance, které předběžné měsíční zálohy nedostávají, mají podle vyjednávačů dostat za rok 2020 alespoň stejnou výši úhrady jako v roce 2019. Kromě toho ambulantní specialisté žádají, aby pojišťovny neuplatnily žádné regulace a limity, protože to vzhledem k poklesu množství vykázané péče nebude nutné. Dalším požadavkem je, aby se rok 2020 nestal pro další roky referenčním, tedy aby se podle něj nepočítaly v dalších letech ani úhrady, ani regulace. Dále ambulance chtějí nastálo zavést úhradu vzdálené konzultace jako nového výkonu v sazebníku výkonů a uhrazení nákladů na ochranné pomůcky.

Také zástupci praktických lékařů v dohodovacím řízení navrhli diskutovat o zachování možnosti vykazování distanční léčby i po ukončení mimořádných opatření.

Zástupci nemocnic v prvním kole přípravného jednání dohodovacího řízení odhadli propad segmentu ve výši 40 mld. Kč. Zároveň podle zápisu z jednání deklarovali nejistotu a napětí v segmentu a apelovali na co nejrychlejší reakci zdravotních pojišťoven ohledně řešení roku 2020. U velké části poskytovatelů dojde k významnému poklesu produkce.

Zdravotní pojišťovny ještě na jednáních 15. a 16. května uvedly, že nemají hotové analýzy dopadů mimořádných opatření na vývoj vykázané péče a úhrady v jednotlivých segmentech.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky