Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 25. červenec 2021 | Svátek má Jakub
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Situace nás donutila se věnovat online vzdělávání

Foto: Archiv prof. Babjuka

Situace nás donutila se věnovat online vzdělávání

Medical Tribune 09/2020
26.05.2020 11:26
Zdroj: MT
Autor: Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
V tuto chvíli je asi obtížné analyzovat všechny důsledky pandemie pro náš osobní i profesionální život. Nevíme vlastně přesně, v jaké fázi se nacházíme, a dokonce ani jak velké nebezpečí toto virové onemocnění pro jedince představuje.

Stejně tak nedokážeme odhadnout, kam naši společnost nasměrují trendy, které pandemie nastartovala – tedy zda budou mít nakonec pozitivní, nebo negativní dopad.

Již nyní ale vidím jako vysoce pozitivní efektivitu a profesionalitu, kterou prokázalo naše zdravotnictví. Podstatou je dle mého soudu skutečnost, že jeho převažující filosofií je stále ještě snaha léčit a poskytovat veřejnou službu, a nikoli pouze generovat zisk. Máme v tomto směru právo na rozumnou míru sebevědomí.

Byli jsme také najednou nuceni změnit a překonat některá klišé a věřím, že nám ta pružnost nějakou dobu vydrží. Věřím také, že jsme se naučili, jak rychle změnit strukturu péče a jak její kapacitu a efektivitu monitorovat.

Situace nás donutila intenzivně se věnovat online vzdělávání, které bylo v první fázi zaměřeno zvláště na studenty lékařských fakult. Prakticky obratem se podařilo připravit online kursy, konzultace i distanční zkoušky. Věřím, že se to pozitivně promítne i do doby po pandemii.

Ale asi nejvíce pozitiv vidím v tuto chvíli v rovině osobní. Každá krizová situace přináší poučení a měla by být stimulem pro hledání řešení a nových cest. Může se tak stát základem budoucí prosperity – nemyslím jen v ekonomickém slova smyslu. Díky zrušeným konferencím a jednáním měla asi většina z nás více času zamyslet se nad spektrem a racionalitou svých aktivit, nad možnostmi jejich optimalizace nebo nad novými projekty. Více času jsme měli k diskusím se svými nejbližšími spolupracovníky a prodloužil se i čas strávený s našimi rodinami.

V každém případě je zajímavé a poučné sledovat svět kolem nás. Jsem překvapen, s jakou panikou reaguje společnost na ohrožení, které je sice reálné, ale v porovnání s tím, co musely prožít předešlé generace, vcelku zanedbatelné, a jak velká část populace je vlastně v teplíčku karantény docela spokojená. Nerozumím tomu, ale snažím se to pochopit.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky