Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 25. červenec 2021 | Svátek má Jakub
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Vstup nových léčiv se pandemií nezpomalil

Vstup nových léčiv se pandemií nezpomalil

Medical Tribune 09/2020
26.05.2020 11:46
Zdroj: MT
Autor: Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M.
V uplynulých týdnech jsme se přesvědčili především o tom, že zdravotní pojišťovny a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dokáží pohotově reagovat na změnu situace.

SÚKL i plátci péče dokázali rychle přejít na online komunikaci, procesy schvalování a vstup nových léčiv nebyly pandemií zpomaleny, naopak v některých případech byly rozhodovací procesy efektivnější. Efektivita se projevila také v oblasti klinického hodnocení nových léčiv. Zde došlo např. k usnadnění monitoringu pacientů a dostupnosti experimentální léčby. To může mít pozitivní vliv i do budoucna – budou se hledat nové cesty realizace studií, které umožní jejich urychlení při zachování maximální bezpečnosti. Jedná se například o snížení nadměrné administrativní zátěže, umožnění alternativní realizace monitoringů studií, větší otevřenost k inovativním řešením (např. telemedicína), ale i otevřenější přístup regulatorních orgánů k rozsahu potřebné dokumentace.

Oceňujeme také bezodkladnou reakci Ministerstva zdravotnictví ČR na udržení klíčových zásob léčiv, která dává tušit, že léčiva budou i do budoucna vnímána jako strategická komodita. A je tudíž třeba k nim přistupovat s jinou obezřetností než k běžným komoditám. Vítáme i rychlou reakci českých poslanců, kteří bez prodlevy schválili navýšení plateb za státní pojištěnce, jakož i další kroky, které povedou ke stabilizaci zdravotního systému. Nyní je důležité, aby finance byly směřovány do zkvalitňování péče o pacienty a zvýšení efektivity českého zdravotnictví.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky