Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 10. červenec 2020 | Svátek má Libuše a Amálie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Brněnská farmaceutická fakulta přestupuje k Masarykově univerzitě

Masarykova univerzita v Brně, zdroj: MU

Brněnská farmaceutická fakulta přestupuje k Masarykově univerzitě

Medical Tribune 09/2020
26.05.2020 12:10
Zdroj: MT
Autor: muni
Od července přibude na Masarykově univerzitě (MU) nově farmaceutická fakulta, která byla dosud součástí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU). Rektoři obou vysokých škol podepsali potřebné smlouvy, aby výuka farmacie pod Masarykovou univerzitou mohla i nadále probíhat ve stávajících prostorách VFU, které si MU pronajme. Rozšíření o farmaceutickou fakultu v pondělí schválil i Akademický senát MU.

„Na straně obou univerzit tak byly učiněny všechny kroky k tomu, aby se vzdělávání a věda v oblasti farmacie více propojily s lékařskými a přírodovědnými obory pěstovanými na Masarykově univerzitě,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš, který o přesunu farmacie začal jednat s rektorem VFU Aloisem Nečasem v září loňského roku bezprostředně po svém nástupu do funkce.

V novodobé historii českého vysokého školství je to vůbec poprvé, kdy k podobnému přesunu fakulty z jedné univerzity na druhou dojde. Protože platná legislativa s touto možností nepočítá, Akademický senát VFU stávající Farmaceutickou fakultu VFU k 30. červnu zrušil, a následně Akademický senát MU novou Farmaceutickou fakultu MU k 1. červenci zřídil. Masarykova univerzita už také předložila Národnímu akreditačnímu úřadu žádost o akreditaci dvou magisterských studijních programů farmacie, jednoho v českém a jednoho v anglickém jazyce, a také osmi doktorských studijních programů. Podle uzavřených dohod se VFU poté, co MU se svou žádostí u Národního akreditačního úřadu uspěje, svých akreditací k farmaceutickým oborům vzdá.

Navržené řešení počítá s přechodem všech zaměstnanců. Bez přerušení budou na nové fakultě MU pokračovat i stávající studenti. Výuka bude dál probíhat v současných prostorách v areálu VFU na Palackého třídě, které si Masarykova univerzita pronajme na pět let. Do budoucna se pak počítá s tím, že by se fakulta stala součástí areálu Univerzitního kampusu Bohunice, což podpoří synergii s Přírodovědeckou a Lékařskou fakultou MU, výzkumným institutem CEITEC a Fakultní nemocnicí Brno. Univerzity se v dnes podepsaných smlouvách také dohodly, že MU odkoupí od VFU přístrojové vybavení, které je nezbytné pro vědeckou a výzkumnou činnost.

„Velmi si vážím přístupu rektorů obou vysokých škol, kteří vnímají potřeby úzké součinnosti farmacie, medicíny a dalších vědních oborů na Masarykově univerzitě, a to jak v oblasti vzdělávání, tak ve vědě. Vycházejí tak vstříc společenskému zájmu uskutečňovat v rámci České republiky farmaceutické vzdělávání v co možná nejvyšší kvalitě,“ řekla děkanka Farmaceutické fakulty VFU Radka Opatřilová.

Zcela minimálně pocítí změnu uchazeči o studium farmacie a posléze i studenti prvních ročníků. Aktuální přijímací řízení se odehraje ještě na Farmaceutické fakultě VFU. Uchazeči, kteří budou přijati, budou mít možnost nastoupit na Farmaceutickou fakultu MU. Na stávající studenty Farmaceutické fakulty VFU bude MU pohlížet, jako by ke změně jejich studia nedošlo, a tato změna tak nebude mít negativní vliv na jejich ubytovací a další stipendia ani na případný vznik povinnosti hradit poplatky za prodlouženou dobu studia.

Farmaceutická fakulta byla součástí Masarykovy univerzity v letech 1952 až 1960, kdy byla rozhodnutím orgánů KSČ zrušena a farmaceutické studium bylo sloučeno s již existujícím farmaceutickým studiem v Bratislavě. Fakulta byla obnovena až v roce 1991, a to jako součást tehdejší Vysoké školy veterinární, dnešní Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. S ohledem na historický kontext bude v pořadí vzniku fakult v rámci MU uváděna jako šestá.

Další informace a podrobnosti k přesunu farmaceutické fakulty najdou všichni zájemci na webové stránce www.muni.cz/farmacie, která se bude průběžně aktualizovat. Dotazy k celému procesu je možné zasílat také na e‑mail farmacie@muni.cz.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky