Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 06. červenec 2020 | Dnes je Státní svátek
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nová naděje pro pacienty se sklerodermií

foto: JupiterImages

Nová naděje pro pacienty se sklerodermií

Medical Tribune 09/2020
26.05.2020 12:20
Zdroj: MT
Autor: red
Evropská komise registrovala nintedanib k léčbě systémové sklerodermie s přidruženým intersticiálním plicním onemocněním (SSc‑ILD).

Systémová sklerodermie (SSc) je invalidizující a potenciálně smrtelné vzácné autoimunitní onemocnění, které může vést ke zjizvení (fibróze) různých orgánů včetně plic, srdce, trávicího ústrojí a ledvin a může vyvolávat život ohrožující komplikace. Plicní forma sklerodermie může způsobit intersticiální plicní onemocnění (SSc‑ILD). Intersticiální plicní onemocnění je hlavní příčinou mortality odpovědnou téměř za 35 procent úmrtí při SSc.

„Jde o skutečný průlom v léčbě pacientů se SSc‑ILD,“ uvedl Peter Fang, senior viceprezident a vedoucí divize léčby zánětlivých onemocnění společnosti Boehringer Ingelheim. Fibróza plic je nevratná. Nintedanib je prvním a dosud jediným registrovaným přípravkem k léčbě SSc‑ILD, to znamená v oblasti, kde naléhavě chybějí léky. Pro pacienty s tímto onemocněním, které jim změnilo život, znamená skutečný obrat k lepšímu. Podle vyjádření Sue Farringtonové, prezidentky Federace evropských sdružení pacientů se sklerodermií (FESCA), je rozhodnutí Evropské komise velmi vítanou zprávou pro evropskou komunitu pacientů se sklerodermií: „Postižení plic při sklerodermii může mít těžké následky. Možnost léčby dává pacientům se sklerodermií i jejich blízkým velkou naději.“

Základem registrace Evropské komise byly výsledky dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie fáze III SENSCIS, která hodnotila účinnost a bezpečnost nintedanibu u pacientů s SSc‑ILD. Primárním cílem byla roční míra poklesu usilovné vitální kapacity (FVC) během 52 týdnů. Nintedanib podle výsledků významně zpomaluje zhoršování plicních funkcí o 44 procent (41 ml/rok) ve srovnání s placebem měřené pomocí FVC za 52 týdnů. Výsledky dále prokázaly podobný profil bezpečnosti a snášenlivosti nintedanibu jako u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF).

Souhlasná stanoviska k registraci nintedanibu k léčbě SSc‑ILD byla přijata i v několika dalších zemích včetně Kanady, Japonska a Brazílie. Nintedanib je registrován ve více než 75 zemích jako přípravek k léčbě dospělých s IPF. Zároveň se jedná o první přípravek registrovaný k léčbě SSc‑ILD.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky