Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 06. červenec 2020 | Dnes je Státní svátek
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Ventilátory pro celý svět

Ventilátory pro celý svět

Medical Tribune 09/2020
26.05.2020 13:56
Zdroj: MT
Autor: miš

Dostupnost intenzivní péče a možnost umělé plicní ventilace se ukazuje při pandemii COVID‑19 jako rozhodující faktor pro smrtnost tohoto onemocnění. Ze statistik zcela nezpochybnitelně vyplývá, že nekontrolovatelné šíření viru populací vede k dramatickému nárůstu potřeby akutní péče, které se v mnoha zemích nedostává. Společnost Philips proto navyšuje výrobní kapacity a posiluje svůj dodavatelský řetězec, jak představuje ve svém detailním plánu: navýšení výroby nemocničních plicních ventilátorů na 4 000 kusů za týden do začátku třetího čtvrtletí 2020 a uvedení nového ventilátoru Philips Respironics E30 s okamžitou kapacitou výroby 15 000 kusů za týden.


Společnost Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) poskytla uprostřed dubna 2020 detailní informace o tom, jak plánuje zvýšit výrobu nemocničních plicních ventilátorů pro nejbližší týdny a měsíce. Do začátku třetího kvartálu 2020 chce dosáhnout čtyřnásobného nárůstu výrobních kapacit. Aktuální plán vychází z původního navýšení výroby v průběhu prvních tří měsíců roku, které již umožnilo dodávky většího množství plicních ventilátorů nezbytných k léčbě pacientů s COVID‑19 do nemocnic v nejvíce postižených částech Číny, jižní Evropy a USA. Aby společnost Philips mohla reagovat na obrovskou poptávku po celém světě, představila nový ventilátor Philips Respironics E30, což je univerzální a jednoduše použitelný ventilátor pro neinvazivní i invazivní plicní ventilaci. Je navržen speciálně tak, aby vyhovoval podmínkám velkovýroby.

K tomu, aby splnil tyto své cíle, prohlubuje Philips spolupráci s partnery – s dodavatelskými společnostmi Flex a Jabil.

„V souladu s posláním společnosti Philips jsme zavázáni pomoci co největšímu počtu zdravotníků diagnostikovat, léčit a monitorovat neustále rostoucí počet pacientů s COVID‑19,“ říká Frans van Houten, CEO Royal Philips. „Společnost Philips se začala mobilizovat už v lednu. Spolupráce s našimi partnery Flex a Jabil povede k rychlému navýšení kapacit pro výrobu nemocničních plicních ventilátorů, zároveň také zefektivní dodavatelský řetězec tak, aby bylo možné do začátku třetího kvartálu vyrobit 4 000 kusů plicních ventilátorů týdně. Navíc náš tým navrhl nový ventilátor Philips Respironics E30, který lze bezpečně použít v době, kdy je limitován přístup k plně vybavenému ventilátoru pro intenzivní péči. Ventilátor Philips Respironics E30 poskytne řadu léčebných možností a my během dubna rychle navýšíme jeho výrobu na 15 000 kusů za týden.“


Navýšení výroby nemocničních plicních ventilátorů

Společnost Philips využívá spolupráce s partnery Flex a Jabil a s dalšími partnery při rozšíření montážních linek, a to s cílem posílit dodávky plicních ventilátorů do nemocnic. Flex a Jabil mají odborné zkušenosti s výrobou zdravotnických přístrojů. Jejich předností je celosvětové průmyslové působení a spolupráce se sítí certifikovaných dodavatelů materiálů a komponent. Společnost Flex již jeden z produktů na podporu dýchání společnosti Philips vyrábí. Očekává se, že výroba nemocničních ventilátorů vzroste do třetího čtvrtletí 2020 na 4 000 kusů týdně.

Philips spolupracuje se svými dodavateli v USA, v Evropě a v Asii, aby zajistil dostatečnou a nepřetržitou dodávku více než 650 různých komponent potřebných pro montáž nemocničních plicních ventilátorů. Nedostatek komponent je základním faktorem omezujícím rychlost výroby, a proto vyžaduje podporu a spolupráci všech zúčastněných zemí.


Ventilátor Philips Respironics E30

Jde o zařízení pro nouzové použití k překonání kritického nedostatku plně vybavených nemocničních ventilátorů. Specializovaný tým s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti respirační medicíny společnosti Philips spolupracoval na vývoji tohoto ventilátoru s předními lékaři poskytujícími akutní péči pacientům s respiračními problémy. Ventilátor je optimalizován pro léčbu pacientů s respirační nedostatečností, snadno se obsluhuje a umožňuje rychlé nastavení. Philips Respironics E30 lze používat neinvazivně i invazivně a lze ho flexibilně přizpůsobit léčebným potřebám pacientů s COVID‑19.

Výroba Philips Respironics E30 probíhá v závodě v Novém Kensingtonu v západní Pensylvánii (USA). Cílem je během dubna začít s výrobou 15 000 těchto ventilátorů týdně.

Americká FDA schválila toto zařízení pro použití v USA během nouzové situace při pandemii COVID‑19 od 8. dubna 2020 v režimu povolení k nouzovému použití (Emergency Use Authorization – EUA). Společnost Philips spolupracuje s dalšími regulatorními orgány, aby bylo možné přístroj využívat po celém světě.


Záruka kvality

Philips s ohledem na bezprecedentně vysokou poptávku po ventilátorech zvyšuje jejich výrobu, ale za podmínky přísného dodržení standardů kvality zdravotnických prostředků.

Pro rozšíření výroby ve všech třech výrobních závodech Philips v USA investuje společnost několik desítek milionů USD do dalších nástrojů a forem, finálních montážních linek a testovacích zařízení. Kromě toho společnost přijímá další zaměstnance do výroby a zřizuje režim směn 24/7.


Léčba COVID‑19 závisí na mezinárodní spolupráci

Protože léčba COVID‑19 závisí všude na světě na dostatku plicních ventilátorů a jejich příslušenství, společnost Philips nadále spolupracuje s vládami, zdravotními institucemi a představiteli příslušných průmyslových odvětví, aby zajistila rozšíření výroby, získala pro ni více materiálu, součástí a finálních produktů a urychlila jejich přepravu mezi jednotlivými zeměmi. To je plně v souladu s výzvou k jednání Mezinárodní obchodní komory (ICC) a Světové zdravotnické organizace (WHO) z března 2020.

Společnost Philips věří, že v současnosti nedostatkové lékařské vybavení musí být co nejdříve dostupné všude na světě, a to při uplatnění spravedlivého a etického přístupu k přidělování dodávek podle aktuálních počtů pacientů na základě údajů ze statistik COVID‑19 pro každou zemi a region (poskytovaných např. WHO a Johns Hopkins Coronavirus Resource Center) a na základě dostupné kapacity pro intenzivní péči. Philips může rozdělit objednávky na jednotlivé dílčí dodávky, které budou distribuovány postupně tak, aby společnost mohla současně pokrýt potřebu více zemí/regionů.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky