Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 26. únor 2021 | Svátek má Dorota
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zájemci se mohou hlásit do nové výzvy programu Zdraví

Zájemci se mohou hlásit do nové výzvy programu Zdraví

03.06.2020 07:40
Zdroj: MZ ČR
Výzvu k předkládání žádostí o grant na individuální projekty financované z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Zdraví vyhlásilo v uplynulých dnech Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.

Výzva se zaměřuje na duševní zdraví dětí a dospívajících. Žádosti o grant lze podávat prostřednictvím informačního systému CEDR do 31. července 2020.

Otevřená výzva Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících

Termín vyhlášení výzvy a ukončení příjmu žádostí: 15. 5.–31. 7. 2020

Alokovaná částka: 134 302 597 Kč

Minimální výše grantu: 5 140 000 Kč; Maximální výše grantu: 14 906 000 Kč

Výzva je zaměřena na následující aktivity:

  1. Aktivity zaměřené na zlepšení dovedností rodičů a pečovatelů a zvyšování rodičovských kapacit s cílem prevence výskytu a zmírnění duševních problémů u dětí a dospívajících.
  2. Zavedení nových a/nebo zdokonalení stávajících preventivních, screeningových, diagnostických, terapeutických, sociálně-rehabilitačních a komunitně podpůrných metod a postupů v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících.
  3. Vzdělávání dětí a dospívajících za účelem zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního zdraví a předcházení duševním problémům.
  4. Vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností zdravotnických pracovníků pečujících o děti s duševními poruchami stejně jako nezdravotnických odborníků, neformálních pečovatelů a pedagogů.
  5. Informační a destigmatizační aktivity zvyšující povědomí odborné i laické veřejnosti o duševním zdraví a problematice duševních poruch u dětí a dospívajících.

Oprávnění žadatelé:

Poskytovatelé primární, specializované a/nebo stacionární ambulantní péče stejně jako následné a/nebo dlouhodobé lůžkové péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti dětské a dorostové psychiatrie a/nebo dětské klinické psychologie; státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví provádějící vzdělávací, vědeckou a/nebo výzkumnou činnost zaměřenou na duševní choroby a/nebo duševní zdraví; školy a školská zařízení, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou činnost a vysoké školy.

Seminář pro žadatele o grant se uskuteční ve dnech 8. a 9. 6. v Praze a 15. 6. v Olomouci.

Veškeré informace o vyhlášené výzvě, o seminářích pro žadatele a dokumenty ke stažení naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví a na webu Fondů EHP.

Podpořeno z programu Zdraví financovaného z Fondů EHP.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky