Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 23. září 2020 | Svátek má Berta
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zdravotníci mají být placeni za připravenost, podobně jako hasiči

MUDr. Milan Kubek, zdroj: LOK

Zdravotníci mají být placeni za připravenost, podobně jako hasiči

Medical Tribune 10/2020
08.06.2020 12:10
Zdroj: MT
Autor: MUDr. Milan Kubek
Kompenzační vyhláška musí dát poskytovatelům zdravotních služeb jistotu, že současné zálohové platby od zdravotních pojišťoven nejsou pouhou „bezúročnou půjčkou“, a že tedy nebudou příští rok muset pojišťovnám peníze vracet.

Vzhledem k tomu, že vývoj okolo epidemie COVID‑19 zůstává nejasný, je nesmyslné předpokládat, že by zdravotnická zařízení ve zbytku roku mohla „dohnat výpadek produkce výkonů“. Musíme naopak počítat s tím, že zdravotní péči budeme poskytovat se zvýšenými náklady a v obtížnějších podmínkách. Tak jako hasiči nejsou placeni, jen když hoří, i v případě zdravotnických zařízení je třeba hodnotit i jejich připravenost poskytovat zdravotní péči v případě potřeby.

Lékařská komora původně předpokládala, že o finančních kompenzacích budeme jednat se zdravotními pojišťovnami. Vyřešení dopadů současné krize, která v žádném případě ještě neskončila, mělo podle našeho názoru předcházet jednáním dohodovacího řízení o úhradách na příští rok, jehož lhůty jsme navrhovali posunout do doby, až budou známy přesnější ekonomické predikce. Je velmi pravděpodobné, že boj s koronavirovou epidemií bude zásadním způsobem ovlivňovat poskytování zdravotní péče po celý letošní rok.

Na rozdíl od jiných skupin podnikatelů jsou pro soukromé lékaře státní kompenzace a podpůrné programy prakticky nedostupné.

Komora již v polovině dubna definovala podmínky ekonomické stabilizace poskytovatelů zdravotních služeb:

  • Pro rok 2020 zrušit veškeré regulace.
  • Rok 2020 nemůže být použit jako referenční období.
  • Pro rok 2020 považovat současné zálohové platby od pojišťoven za konečné úhrady, a to pro všechny lékaře, kteří neuzavřeli své praxe, a tedy vykazují zdravotní péči alespoň v minimálním objemu. Pro praxe s výkonovou úhradou použít za splnění stejné podmínky jako úhradu konečné úhrady z roku 2019. V případě pojišťoven, které platí zálohy ve výši skutečně vykázané péče, nastavit systém zálohových plateb ve výši 1/12 maximální úhrady pro rok 2020 vyplývající z platné úhradové vyhlášky.

Dne 18. 5. 2020 schválila vláda tzv. stabilizační zákon, který zmocňuje ministra zdravotnictví k vydání tzv. kompenzační novely úhradové vyhlášky. Základním principem této vyhlášky by mělo být pravidlo, že zdravotní pojišťovny vyplatí poskytovatelům zdravotních služeb peníze, které by jim vyplatily v souladu se stávající úhradovou vyhláškou v případě, kdyby poskytování zdravotní péče neovlivnila epidemie COVID‑19. Navíc ministerstvo zdravotnictví počítá s vyplacením dalších cca pěti miliard korun na kompenzaci zvýšených nákladů poskytovatelů zdravotních služeb v souvislosti s epidemií. To nevypadá špatně, avšak v současnosti známé teze tzv. kompenzační vyhlášky vzbuzují pochybnosti, zda opravdu dojde ke slibované ekonomické stabilizaci zdravotnických zařízení. Ministerstvo zdravotnictví totiž vychází z chybného předpokladu, že sníženou produkci z období platnosti restriktivních protiepidemických opatření mohou například poskytovatelé ambulantních služeb ve zbytku roku dohnat zvýšením výkonnosti, bez ohledu na ztížené podmínky poskytování péče. Je naopak logické, že zájem pacientů o neakutní výkony, preventivní prohlídky a kontroly bude i po zbytek roku menší než normálně. Ministerstvo rovněž vůbec nepočítá s případnými dalšími vlnami epidemie.

Česká lékařská komora trvá na tom, že tzv. kompenzační vyhláška musí v první řadě stabilizovat ekonomickou situaci poskytovatelů zdravotních služeb a nesmí prodlužovat nejistotu, které jsou vystaveni. Díky rozhodnutí vlády a Parlamentu ČR o výrazném zvýšení platby za tzv. státní pojištěnce je ekonomický stav systému veřejného zdravotního pojištění dobrý, a umožňuje tedy vyplatit původně předpokládanou výši úhrad za rok 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb i v situaci, kdy zdravotní péče nebude pacienty v roce 2020 čerpána v předpokládaném objemu a struktuře. Představy o možnosti „dohánění“ produkce zdravotnických zařízení jsou naprosto nereálné, a to bez ohledu na to, zda, kdy a v jaké síle se objeví další vlny epidemie nemoci COVID‑19.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky