Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 06. červenec 2020 | Dnes je Státní svátek
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Krátce

Krátce

Medical Tribune 11/2020
22.06.2020 12:06
Zdroj: MT
Autor: red, jv

LÉČBA AKUTNÍ ÚZKOSTI U PACIENTŮ S COVID‑19

Podle amerických specialistů z Cleveland Clinic (Ohio) nejsou v současné době žádná stálá vodítka pro léčbu emoční úzkosti spojené s COVID‑19. Současný postup je založen na našich znalostech zvládání úzkosti u tělesně nemocných pacientů. Současně bereme v úvahu všechna přidružená onemocnění, lékové interakce, pacientovy specifické potřeby a dřívější výskyt duševní poruchy. Intervence by měly být, podle názoru autorů, provedeny u lůžka, abychom zvětšili pacientovu vlastní pružnost při zdolávání těchto stresových událostí. Závěrem autoři doporučují cílenou kombinaci psychofarmak (zaměřených na akutní úzkost a panické příznaky) a psychoterapie (relaxační techniky, dechová cvičení a povzbuzení).

Zdroj: Khawam E, Khouli H, Pozuelo L. Treating acute anxiety in patients with COVID‑19. Cleve Clin J Med. 2020 May 14. doi: 10.3949/ccjm.87a.ccc016. Online ahead of print.SOTIO PŘEDSTAVÍ DALŠÍ PROTINÁDOROVOU LÁTKU

SOTIO a Cytune Pharma, biotechnologické společnosti ze skupiny PPF, oznámily, že budou prezentovat nová předklinická data vyhodnocující přípravek SO‑C101 na bázi interleukinu IL‑15, který je v současné době testován v klinické studii fáze I zaměřené na pacienty s pokročilým nádorovým onemocněním. Prezentace proběhne v rámci výročního zasedání Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR), které se bude konat od 22. do 24. června 2020. Název prezentace je „SO‑C101 vykazuje silný protinádorový účinek u myší závislý na NK a CD8+ T buňkách a v kombinaci s blokací PD‑1 zabraňuje rozvoji nádoru“. Podrobnější informace budou k dispozici bezprostředně po zahájení prezentace. Dosud klinickému vývoji společnosti SOTIO dominovala protinádorová vakcína na bázi dendritických buněk, která prochází pokročilými fázemi klinického zkoušení u karcinomu prostaty, karcinomu plic a ovariálního karcinomu.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky