Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 15. leden 2021 | Svátek má Alice
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Hygienické stanice potřebují více personálu

Adam Vojtěch, foto: Jiří Koťátko

Hygienické stanice potřebují více personálu

Medical Tribune 11/2020
22.06.2020 12:08
Zdroj: MT
Autor: ač
Ministerstvo zdravotnictví žádá o navýšení počtu pracovních míst pro zvládnutí Chytré karantény a případné druhé vlny epidemie SARS‑CoV‑2.

Na zajištění epidemiologických šetření a úspěšné zvládání projektu Chytré karantény bude zapotřebí více státních zaměstnanců na ministerstvu zdravotnictví i na hygienických stanicích. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že žádá o navýšení počtu tabulkových míst. „Připravujeme se na takzvanou druhou vlnu. Budujeme Chytrou karanténu 2.0 na ministerstvu zdravotnictví. Bude se schvalovat nová systemizace, abychom rozšířili personální kapacity na ministerstvu zdravotnictví i na krajských hygienických stanicích, aby mohli nabírat nové pracovníky, kteří budou provádět epidemiologické šetření,“ řekl ministr. „Nezahálíme. Našim zájmem je připravit se co nejlépe,“ dodal.

Konkrétní aktuální počty nových míst, o které žádá, ministerstvo zdravotnictví neposkytlo.

Před několika týdny ministr Vojtěch v České televizi uvedl, že by potřeboval posílit personální kapacity na ministerstvu a hygienických stanicích dohromady o více než 150 nových pracovníků. „Na každou z krajských stanic by mělo nastoupit deset nových pracovníků,“ uvedl ministr v ČT koncem května. Na ministerstvu zdravotnictví se má Chytré karanténě věnovat 17 lidí v novém odboru pod hlavním hygienikem, dodal. Jen samotný Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, na kterém bude ležet velký díl práce s digitálními nástroji Chytré karantény, podle informací MT žádá o devět nových pracovních úvazků, aby získal programátory nebo vývojáře.

Návrh změn systemizace by měla do konce června projednat vláda, aby byly změny účinné od 1. července. Už nyní hygienické stanice i ministerstvo připravují nábor lidí. „Ředitelé hygienických stanic byli v dostatečném předstihu informováni o záměru posílení hygienických stanic. Byli instruováni, aby zahájili přípravu výběrového řízení tak, aby se spustilo neprodleně po schválení výše uvedené systemizace. Zároveň ministerstvo zdravotnictví připraví cílenou náborovou kampaň, která bude mít za cíl podpořit zájem o nové pozice,“ uvedla Klára Doláková z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví.

Vláda koncem května schválila návrh implementace projektu Chytrá karanténa 2.0 do struktury ministerstva zdravotnictví pod hlavní hygieničku. Rozvine projekt Chytré karantény, který za přispění dobrovolníků začlenil do běžné denní práce hygieniků nové digitální technologie, které pomáhají s vyhledáváním kontaktů. Podle Vojtěcha bude Chytrá karanténa 2.0 robustnější než dnešní nástroje, které musely vznikat rychle v reakci na vypuknutí nákazy.

U některých nakažených jedinců, zejména těch aktivnějších, mohou aplikace jako Mapy.cz nebo eRouška zefektivnit proces vyhledávání ohrožených kontaktů. Ministerstvo zdravotnictví pod hlavním hygienikem zřídí Pohotovostní operační centrum, které bude pracovat v nepřetržitém režimu. Součástí Chytré karantény 2.0 jsou kromě hygieniků také Státní zdravotní ústav, zdravotní ústavy a ÚZIS ČR. „V současné době je klíčová rychlost, s jakou je nákaza v lokalitě odhalena. K tomu právě využívání moderních technologií, které jsou dnes k dispozici, výrazně pomáhá,“ uvedl před časem Vojtěch.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky