Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 25. říjen 2020 | Svátek má Beáta
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kdo je nejvíce ohrožen poruchou srdečního rytmu?

Foto: shutterstock.com

Kdo je nejvíce ohrožen poruchou srdečního rytmu?

Medical Tribune 12/2020
14.07.2020 12:15
Zdroj: MT
Autor: kol
Odborníci nastiňují nejlepší způsob, jak identifikovat pacienty, u nichž je pravděpodobné, že se u nich vyvinou běžné a devastující poruchy srdečního rytmu. Data byla zveřejněna v EP Europace, časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC), a prezentována v rámci vědecké platformy ESC EHRA Essentials 4 You.

Příspěvek doporučuje, jak nejlépe určit pravděpodobnost vzniku poruchy srdečního rytmu a také jak posoudit riziko možného špatného výsledku u pacientů v této kondici. Dokument se zaměřuje na fibrilaci síní, nejčastější poruchu srdečního rytmu, která je hlavní příčinou cévní mozkové příhody a ventrikulární tachyarytmie, hlavních příčin náhlé srdeční smrti.

Toto téma má podle autorů naléhavý význam pro veřejné zdraví. U čtvrtiny dospělých ve středním věku žijících v Evropě a USA se totiž vyvine fibrilaci síní. Odhaduje se, že do roku 2030 bude v EU asi 14 až 17 milionů pacientů s touto diagnózou, přičemž každoročně přibude 120 000 až 215 000 nových případů.

„Přesné posouzení rizik umožňuje jak včasnou diagnostiku, tak i intervenci týkající se změn životního stylu nebo medikace, což může mít preventivní účinky. Abychom dostali správnou odpověď při hodnocení rizika, musíme použít nástroje, u kterých bylo prokázáno, že přesně předpovídají kondici nebo výsledek,“ uvedl hlavní autor profesor Jens Cosedis Nielsen z Aarhus University Hospital v Dánsku.

Jako příklad uvedl, že pravděpodobnost rozvoje fibrilace síní stoupá s rostoucím věkem, vysokým krevním tlakem, obezitou, diabetem a předchozím infarktem myokardu. Takže modifikace chování, jako je snížení příjmu alkoholu a hubnutí, by mohla u takovýchto pacientů fibrilaci síní zabránit nebo její nástup oddálit.

U pacientů s fibrilací síní se zvyšuje riziko cévní mozkové příhody spolu s pokročilým věkem, srdečním selháním, hypertenzí, diabetem a předchozí cévní mozkovou příhodou nebo srdečním záchvatem, ve větším riziku jsou ženy. Výzkum ukazuje, že u pacientů s kombinací těchto faktorů antikoagulancia dramaticky snižují riziko cévní mozkové příhody.

„Cévní mozková příhoda je jednou z nejhorších věcí, která může člověka postihnout, a přibližně jedna čtvrtina tohoto onemocnění se vyskytuje právě u pacientů s fibrilací síní,“ připomněl prof. Nielsen s tím, že mozková příhoda vzniklá na základě fibrilace síní způsobuje vyšší míru disability než cévní mozková příhoda vzniklá z jiných příčin. Přitom při dobrém posouzení rizik je možné se tomuto onemocnění vyhnout.

Pokud se jedná o komorovou tachyarytmii, je nejčastějším predispozičním faktorem předchozí infarkt myokardu. V kombinaci se sníženou ejekční frakcí mají pacienti zvýšené riziko zástavy srdce a smrti. Náhlé smrti lze zabránit implantováním defibrilátoru.

Dokument věnuje pozornost i mobilním nositelným technologiím, jako jsou chytré hodinky, jejichž trh má do příštího roku vzrůst na 929 milionů připojených zařízení. Existují důkazy, že zařízení mohou pomoci detekovat fibrilaci síní, ale přesnost jednotlivých produktů se liší. „Stále existuje problém se spoustou falešné pozitivity, kdy zařízení tvrdí, že osoba má fibrilaci síní, ale ve skutečnosti tomu tak není. Navíc pokud chytré hodinky zachytí 30 minut náhodné fibrilace síní u člověka bez příznaků, nemáme žádné údaje o tom, zda by v takovém případě antikoagulace zabránila vzniku mozkové příhody,“ dodává prof. Nielsen s tím, že tento typ pomůcek může být v budoucnu velmi cenný, ale v současné době ještě nemá v hodnocení rizik své definované místo.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky