Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 03. srpen 2020 | Svátek má Miluše
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Krátce

Krátce

Medical Tribune 13/2020
27.07.2020 09:41
Zdroj: MT
Autor: red

MÉNĚ EXACERBACÍ CHOPN NA TRIPLE TERAPII

Podle studie publikované v New England Journal of Medicine je ve srovnání s duální terapií trojkombinace účinnější ve snižování rizika exacerbací CHOPN. Autoři práce srovnali duální léčbu samotnou s léčbou dlouhodobě působícími beta‑agonisty (LABA) a muskarinovými antagonisty (LAMA) v kombinaci s dvěma různými dávkami inhalačních kortikoidů (IKS), a to u 8 500 pacientů se středně až velmi závažnou CHOPN. Nemocní byli podle typu léčby podávané dvakrát denně rozděleni do celkem čtyř skupin a po roce sledování se ukázalo, že pacienti na triple terapii měli významně nižší počet exacerbací než pacienti na duální léčbě. Významně nejnižší celková mortalita byla zjištěna u pacientů léčených trojkombinací s vysokou dávkou IKS. Celková mortalita byla signifikatně nižší na vysokodávkové trojkombinační léčbě ve srovnání s duální léčbou: 1,3 vs. 2,3 procenta.

NOVÁ NADĚJE V LÉČBĚ BRONCHIEKTAZIE

Brensocatib je experimentální malá molekula, perorálně podávaný reverzibilní inhibitor dipeptidylpeptidázy 1 (DPP‑1), tedy enzymu, který katalyzuje aktivaci neutrofilních serinových proteáz (NSP) v neutrofilech při jejich tvorbě v kostní dřeni. Významná je studie druhé fáze s názvem WILLOW, která srovnávala u 256 pacientů s exacerbacemi bronchiektazie v osobní anamnéze léčbu placebem nebo brensocatibem v dávce 10 nebo 25 mg denně po dobu 24 týdnů. Léčba účinnou látkou v obou dávkách významně prodloužila dobu do první exacerbace a nižší dávka brensocatibu vedla k významné redukci ročního počtu exacerbací. Ve studii byla pozorována také na dávce závislá redukce neutrofilní elastázy ve sputu, která podporuje mechanismus účinku brensocatibu. Současně byla potvrzena spojitost mezi snížením aktivity NSP a klinickými benefity u pacientů s bronchiektazií. Brensocatib je prvním lékem schopným cílit přímo na zánět zprostředkovaný neutrofily a tím dosáhnout klinického efektu.

STATINY POMÁHAJÍ V PRIMÁRNÍ PREVENCI I VE VYSOKÉM VĚKU

Zajímavé výsledky přinesla velká observační studie Veterans Health Administration (VHA), která sledovala více než 320 000 mužů ve věku 75 let a starších, kteří dosud neprodělali žádné aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění. Ačkoli statiny patří mezi nejprobádanější léky v medicíně, jejich data u této věkové skupiny nebyla zatím příliš bohatá. Ukázalo se nicméně, že i pacienti ve vysokém věku z léčby statiny profitují – jejich riziko úmrtí se snížilo o jednu čtvrtinu a sedmiletá mortalita z KV příčin se snížila o 20 procent ve srovnání se stejně starými kontrolami, které statiny neužívaly. Pozoruhodné je, že benefity statinů se projevovaly již po dvou letech léčby. Výsledky studie VHA tedy argumentují pro větší rozšíření statinů v populaci seniorů s cílem snížit riziko potenciálních KV příhod.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky