Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 19. září 2020 | Svátek má Zita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Bohatší muži mají vyšší riziko vzniku hypertenze

Bohatší muži mají vyšší riziko vzniku hypertenze

Medical Tribune 14/2020
06.08.2020 08:43
Zdroj: MT
Autor: kol
U pracujících mužů s vyššími příjmy je vyšší pravděpodobnost vzniku hypertenze. Uvádí to studie prezentovaná na 84. výročním vědeckém zasedání JCS (Japanese Circulation Society), konaném online od 27. července do 2. srpna.

Společná vědecká zasedání pořádá Evropská kardiologická společnost (ESC) a JCS v rámci programu Globální aktivity ESC.

Hypertenzí trpí více než miliarda lidí na celém světě. Postiženo je na 30–45 procent dospělých a prevalence se s věkem zvyšuje. U populace starší 60 let se jedná již o 60 procent. Vysoký krevní tlak je hlavní globální příčinou předčasného úmrtí, která v roce 2015 představovala téměř 10 milionů úmrtí. Z toho 4,9 milionu bylo způsobeno ischemickou chorobou srdeční a 3,5 milionu bylo následkem cévní mozkové příhody.

Samotné Japonsko má více než deset milionů lidí s vysokým krevním tlakem a jejich počet stále roste. Podle Dr. Yanagiya je hypertenze onemocnění související se životním stylem a jako lékař, který se s těmito pacienty pravidelně setkává, chtěl vědět, zda se riziko liší podle socioekonomické třídy, aby se podle zjištění mohl lépe zaměřit na prevenci.

„Muži s vyššími příjmy musí zlepšit svůj životní styl, aby zabránili vzniku hypertenze. To vyžaduje zdravé stravování, cvičení a kontrolu hmotnosti. Alkohol by měli konzumovat jen v malém množství a vyhnout se nadměrnému pití,“ uvedl autor studie Dr. Shingo Yanagiya z Hokkaido University of Graduate School of Medicine, Sapporo, Japonsko.

Tato analýza studie J-HOPE zkoumala vztah mezi příjmem domácnosti a hypertenzí u japonských zaměstnanců. V roce 2012 bylo na 12 pracovištích do sledování zařazeno celkem 4 314 zaměstnanců (3 153 mužů a 1 161 žen) s denním zaměstnáním a normálním krevním tlakem. Sledovaní byli rozděleni do čtyř skupin podle ročního příjmu domácnosti. Vědci zkoumali souvislost mezi příjmy a vývojem hypertenze v průběhu dvou let.

Jak se ukázalo, ve srovnání s muži v kategorii s nejnižšími příjmy měli muži ve skupině s nejvyššími příjmy téměř dvojnásobnou pravděpodobnost vzniku vysokého krevního tlaku. Nálezy byly konzistentní bez ohledu na věk a byly nezávislé na výchozím krevním tlaku, pracovišti, zaměstnání, počtu členů rodiny a kouření. Vztahy byly mírně oslabeny po zohlednění konzumace alkoholu a indexu tělesné hmotnosti (BMI; kg / m2), které byly vyšší u mužů ve vyšších příjmových skupinách. U žen žádná významná souvislost mezi příjmem a krevním tlakem zjištěna nebyla. Nicméně ženy s vyšším příjmem domácnosti měly nižší riziko vzniku hypertenze.

„Některé předchozí japonské průzkumy uvádějí, že vyšší příjem domácnosti je spojen s nežádoucím životním stylem u mužů, ale nikoli u žen,“ uvedl Dr. Yanagiya s tím, že tato tvrzení podporují i výsledky nové analýzy, podle kterých právě muži, nikoli však ženy, s vyššími příjmy, jsou častěji obézní a pijí denně alkohol. Právě oba tyto faktory jsou hlavním rizikem pro vznik hypertenze.

„Muži s vysoce placeným denním zaměstnáním jsou zvláště ohroženi hypertenzí. Platí to pro muže všech věkových skupin. Právě ti však mohou zejména změnou životního stylu výrazně snížit riziko infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody,“ shrnul Dr. Yanagiya.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky