Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 19. září 2020 | Svátek má Zita

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

prof. Widimský: Ostravská fakulta by měla přejít pod jinou univerzitu

prof. Widimský: Ostravská fakulta by měla přejít pod jinou univerzitu

14.08.2020 16:36
Zdroj: MT
Autor: nam
Zeptali jsme se děkanů, rektorů, mladých lékařů i politiků: Potřebujeme lékařskou fakultu v Ostravě? Mají i jiné lékařské fakulty problém s personálním obsazením? Pokud nebude ostravská LF přijímat studenty, bude to znamenat výpadek mediků a následně nových lékařů a lékařek? Neměly by ostatní fakulty pomoci Ostravě stabilizovat se? Odpovídá Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan 3. LF UK Praha.
  1. Existenci LF v Ostravě z pohledu zdravotní politiky státu považuji za správnou a po celou dobu (i dávno před vznikem této fakulty) jsem tuto myšlenku podporoval. Podporuji ji v principu i nadále (s níže uvedenými výhradami).
  2. Bohužel však za dobu své existence se LF v Ostravě nedokázala přiblížit akademickým standardům ostatních sedmi LF v ČR. Vnitřní spory, absence kvalitního výzkumu, formální úvazky docentů či profesorů z jiných LF (kvůli nedostatku vlastních habilitovaných pracovníků) a podezřelé machinace okolo přijímacích zkoušek postupně vedly k tomu, že v odborných kruzích si tato nová LF nejenže nezískala respekt, ale i odborníci, kteří její existenci zprvu podporovali, mají nyní pochybnosti.
  3. Personální situace na ostatních sedmi LF se díky navýšené státní podpoře od roku 2018 postupně stabilizuje. Docentů i profesorů mají tyto fakulty dostatek. Problém může být přechodně v některých menších teoretických oborech, nejde však o problém zásadní.
  4. MŠMT již situaci s nepřijímáním mediků do prvního ročníku v Ostravě řeší a podle mých informací nejméně čtyři české LF (včetně naší 3. LF UK) nabídly pomoc s tím, že přijmou více studentů do prvního ročníku tak, aby celkový počet přijatých mediků v ČR v důsledku nepřijímání do Ostravy nepoklesl. Jednání aktuálně probíhají.
  5. Můj osobní názor je takový, že by LF v Ostravě měla přejít pod jednu z moravských tradičních lékařských univerzit – tedy pod UP Olomouc nebo pod MU Brno, podobně jako LF v Plzni a v Hradci Králové patří pod UK v Praze. Tato věc by však vyžadovala aktivní participaci i vedení Fakultní nemocnice Ostrava – bez součinnosti univerzity a nemocnice to dlouhodobě nemůže fungovat. Je zde historická paralela: např. LF v Plzni by zřejmě bez aktivní podpory ze strany UK v Praze nikdy nevznikla. LF tedy může bez jakýchkoli problémů patřit pod jinou univerzitu, než je ta místní. Ze všech uvedených poznámek za nejdůležitější považuji bod č. 1. Nadále tedy podporuji existenci LF v Ostravě a pevně věřím, že se situace vyřeší ku prospěchu nejen Moravskoslezského kraje, ale celého českého zdravotnictví.

K tomu je však potřeba, aby osobní ambice a ješitnost některých jednotlivců ustoupily zájmu celku. Ještě bych rád v této souvislosti zmínil jednu věc. Někteří regionální politici navrhují vznik dalších lékařských fakult v jiných krajských městech. To považuji za naprosto špatný nápad a situace v Ostravě je velkým varováním před takovými pokusy. Existující LF jsou schopny potřeby výchovy lékařů (a to jak pregraduální, tak i postgraduální) v ČR naplnit. Daleko efektivnější tedy je podpořit současné lékařské fakulty než budovat nové, aniž k tomu existují vhodné podmínky (zejména ty personální – na kterých se Ostrava „zadrhla“).

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrScCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky