Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 20. září 2020 | Svátek má Oleg
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Krátce

Krátce

Medical Tribune 15/2020
07.09.2020 11:25
Zdroj: MT
Autor: jv

PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ SPOJENÉ S ARIPIPRAZOLEM

Tříčlenný tým tchajwanských lékařů (v čele Hui‑Yi Chen) z univerzitních pracovišť (Tchaj-pej, Jün-lin) zachytil nově vzniklé patologické hráčství po aripiprazolu. Popsali dva případy a publikovali je v odborném časopise Clinical Neuropharmacology.

Patologické hráčství může být potencováno léčbou agonisty dopaminu. Aripiprazol, částečný agonista dopaminových receptorů D2 a D3, byl též spojován s takovou úchylkou chování obvykle u osob náchylných k impulsivnímu chování s tendencí k závislosti.

Autoři posoudili lékařské záznamy pacientů a připojili přehled literatury k danému tématu.

Patologické hráčství dvou mladých pacientů se objevilo prostě v důsledku vystavení aripiprazolu. Nebylo spojeno ani s manickými nebo psychotickými příznaky, ani s anamnézou impulsivního chování nebo sklonem k závislosti. Jejich patologické hráčství vymizelo brzy po převedení z aripiprazolu na jiná antipsychotika. Jeden pacient zkusil popsaný vztah novým vystavením aripiprazolu. Jeho nutkání ke hraní se tím vrátilo.

Kromě dříve rozpoznaných rizikových faktorů by se patologické hráčství mohlo objevit u mladých pacientů, v jejichž anamnéze se nezjistí žádná tendence k závislosti. Jsou však vnímaví k farmakologickému účinku i nepříznivým účinkům psychofarmak.

Zdroj: Chen HY, Ma CH, Liu CC. Two cases of de novo pathological gambling associated with aripiprazole. Clinical Neuropharmacology. 2019;42(3):101–102.


LITHIEM PROTI STÁRNUTÍ?

Lithium je podpůrný lék při zvládání bipolární poruchy. Narůstající soubor nálezů naznačuje, že by lithium mohlo být považováno za neuroprotektivní látku, která by byla schopna zpomalit progresi neurobiologických odchylek u Alzheimerovy choroby a snad i u jiných neurodegenerativních chorob. Účinek lithia na délku telomer i zvýšenou celkovou dobu přežití spojenou s mikrodávkami lithia v pitné vodě dále vedl k předpokladu, že by lithium mohlo mít vlastnosti bránící stárnutí.

V tomto přehledu autoři shrnuli dostupné důkazy z preklinických a klinických studií zkoumajících možné prospěšné účinky lithia proti stárnutí a u neurodegenerativních poruch i pravděpodobné molekulární mechanismy, včetně inhibice enzymu GSK‑3 (glycogen synthase kinase‑3), snížení oxidačního stresu a působení proti zkrácení telomer.

Dále autoři prezentují aktuální přehled v současné době aktivních klinických studií, které by mohly zlepšit naše pochopení prospěšných vlastností lithia a upřednostnit možné přehodnocení tohoto léku.

Zdroj: Pisanu C, Squassina A. Rationale of the potential role of lithium in the antiaging arena. Drugs of the Future. 2020;45(6):397.


GENOVÁ SPECIFICKÁ LÉČBA ALZHEIMEROVY CHOROBY A JINÝCH TAUOPATIÍ

Patologické základy Alzheimerovy choroby jsou agregace a akumulace amyloidu‑beta a tau proteinů. Až dosud se většina intervenčních studií soustředila na odstranění produktů toxického proteinu, jako tomu bylo v případě imunoterapie založené na protilátce cílené proti amyloidu‑beta a tau proteinům.

Nicméně vývoj genových léčeb zaměřených na genové produkty zahrnuté do choroby zpřístupnil nové léčebné strategie k redukci vývoje toxických proteinových agregátů zabráněním přenosu patologických genů Alzheimerovy choroby použitím tzv. nesmyslných oligonukleotidů (ASO – antisense oligonucleotides). To včas ovlivní vývoj choroby.

Tento článek německých autorů z Univerzity a Rehabilitační kliniky v Ulmu (souběžně i britské University of Oxford) podává přehled nových pokroků v léčebných strategiích založených na ASO pro Alzheimerovu chorobu.

Zdroj: Feneberg E, Otto M. Gene‑specific treatment approaches in Alzheimer’s disease and other tauopathies. Nervenarzt. 2020;91(4):312–317.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky