Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 28. říjen 2020 | Dnes je Státní svátek
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Ministr navrhl úhrady dle CZ-DRG a zmrazit platové tarify

Ministr navrhl úhrady dle CZ-DRG a zmrazit platové tarify

21.09.2020 08:56
Zdroj: MT
Autor: ač
Ministerstvo zdravotnictví posílá k připomínkám návrh vyhlášky o úhradách zdravotních služeb v roce 2021.

U nemocnic a u následné péče je prioritou implementace systému CZ-DRG do úhrad za akutní lůžkovou péči u 45 procent vykázané péče. Tato péče má být hrazena podle sbližujících se individuálních základních sazeb.

Pro drtivou většinu nemocnic by návrh úhradové vyhlášky pro rok 2021 přinesl meziroční nárůst úhrad o dvě až deset procent. Nejvíc by si polepšily nemocnice s dosud nejnižšími základními sazbami.

Peníze na plošný nárůst platových tabulek návrh nezahrnuje. Odbory přitom žádají pro příští rok patnáctiprocentní růst tarifů. Ministerstvo zdravotnictví počítá jen se zrušením superhrubé mzdy, které by zaměstnancům přineslo pětiprocentní růst čistých příjmů.

Úhradová vyhláška vychází z predikce, že bude výběr pojistného v roce 2021 meziročně růst jen minimálně a nedosáhne úrovně výběru pojistného v roce 2019. Díky schválenému navýšení plateb za státní pojištěnce budou přesto celkové příjmy veřejného zdravotního pojištění meziročně o 35,7 miliardy vyšší, proti roku 2019 zhruba o 54 miliard vyšší.

Otázka pro …

… prof. Davida Feltla, ředitele Všeobecné fakultní nemocnice

Jaký dopad bude mít úhradová vyhláška pro VZP, pokud bude schválena v navrhované podobě?

Návrh vyhlášky analyzujeme. Podle mých informací bude VFN patřit k poraženým implementace CZ-DRG. Pokud se návrh nezmění, budeme jednat se zdravotními pojišťovnami individuálně. Jestli od nás budou chtít služby, které poskytujeme, musejí je zaplatit. Zdravotní pojišťovny nemají málo prostředků, rostou platby za státní pojištěnce, a mají také rezervy. Pokud by měly úhrady naší nemocnici příští rok růst například jen o dvě procenta, je to velmi málo. Uvítal bych, aby se platové tabulky pro příští rok plošně nezvyšovaly. Souhlasím s variantou, že by se lidem navýšil čistý příjem zrušením superhrubé mzdy a my bychom na to nemuseli hledat zdroje.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky