Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 28. říjen 2020 | Dnes je Státní svátek
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

VFN se zbaví některých svých budov po Praze

Foto: www.vfn.cz

VFN se zbaví některých svých budov po Praze

Medical Tribune 16/2020
21.09.2020 11:49
Zdroj: MT
Autor: ač
Všeobecná fakultní nemocnice se má výrazně centralizovat do svého hlavního areálu na Karlově náměstí. Vystaví tu nové pavilony a několik satelitních budov mimo tento areál vrátí státu. Celkově plánované investice vyjdou v dalších patnácti letech až na osm miliard korun. Kromě státu, který má financovat výstavbu jednoho z nových monobloků, část investic zaplatí Evropská unie.

Hlavním záměrem je tedy rozvoj hlavního areálu, stěhování VFN z centra Prahy nepřichází v úvahu. V současnosti má nemocnice po Praze sedmnáct areálů. Jako satelitní mají do budoucna zůstat jen ta pracoviště, u kterých může mít umístění mimo hlavní areál racionální důvod.

Svou vizi rozvoje VFN v dalších dvaceti letech ředitel VFN prof. David Feltl představil na střešní terase pavilonu A6 s výhledem na oprýskaný pavilon A7, kde je klinika ORL. Právě zbourání této budovy, která je v havarijním stavu, je první plánovaný krok. Na jejím místě bude postaven nový monoblok, kam se kromě ORL přestěhuje ze Zbraslavi transfuzní oddělení. Tato investice je zařazena mezi strategické vládní investice a mohla by být zahájena příští rok.

VFN vizualizace

Vedle nového plánovaného pavilonu A7 je prostor, kde by podle Feltla měl vyrůst další nový monoblok s významnou kapacitou. „Jsme v památkové zóně a toto místo zasluhuje zvláštní zřetel. Chtěli bychom to pojmout velkoryse. Na stavbu nového monobloku pavilonu číslo sedm vyhlásíme architektonickou soutěž. Jejím předmětem bude rozvaha dalšího rozvoje pozemku, na kterém by v návaznosti na první monoblok měl navázat druhý nový monoblok. To umožní velkou centralizaci,“ uvedl prof. Feltl.

Kromě toho pracuje nemocnice na projektu rozšíření kliniky adiktologie v areálu apolinářské zahrady. Vzniknout tu má zhruba do tří let stacionář pro dospělé a detox pro dětské pacienty a adolescenty. Tuto investici má financovat dotační nástroj Evropské komise REACT‑EU. Ten lze na rozdíl od strukturálních fondů EU využít i v Praze, a navíc nevyžaduje spolufinancování, může pokrýt celé investiční náklady.

Další satelitní areál, do kterého chce VFN investovat, je Psychiatrická klinika, kde má do tří let proběhnout rekonstrukce interiérů. Dále se plánuje přístavba pavilonu pro matku a dítě v areálu u svatého Apolináře. I pro tuto stavbu má proběhnout architektonická soutěž.

Všechny tyto plány jsou už do různé míry předjednané. „Po roce a půl ve funkci můžu odprezentovat ucelenou vizi toho, jak by Všeobecná fakultní nemocnice měla vypadat. Nejsou to jen nápady, ale vydiskutované projekty, konzultované s památkovou péčí, u kterých víme, za co je postavíme. Je to uchopitelná strategie rozvoje nemocnice,“ tvrdí ředitel Feltl.

Všeobecná fakultní nemocnice funguje v budovách z osmnáctého a devatenáctého století. Poslední novou budovou je Urologická klinika v ulici Na Bojišti z roku 1976. Ta je paradoxně ve velmi špatném stavu.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky