Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 29. říjen 2020 | Svátek má Silvie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Obnovení sexuální aktivity brzy po infarktu přispívá k přežití

Foto: Shutterstock

Obnovení sexuální aktivity brzy po infarktu přispívá k přežití

Medical Tribune 17/2020
30.09.2020 11:53
Zdroj: MT
Autor: kol
Návrat na obvyklou úroveň sexuální aktivity během několika měsíců po infarktu myokardu (IM) je pozitivně spojen s dlouhodobým přežitím. Výsledky studie byly zveřejněny v září 2020 v časopisu Evropské kardiologické společnosti European Journal of Preventive Cardiology.

„Sexualita a sexuální aktivita jsou ukazatele blahobytu, obnovení sexuální aktivity brzy po infarktu může být součástí vnímání sebe sama jako zdravého, fungujícího, mladého a energického člověka, a to může obecně vést ke zdravějšímu životnímu stylu,“ uvádí autor studie profesor Yariv Gerber z izraelské univerzity v Tel Avivu.

Sexuální aktivita je forma fyzického cvičení, zvyšování srdeční frekvence a krevního tlaku. Náhlá silná fyzická námaha může někdy sice vést k infarktu myokardu, ale navzdory tomuto spouštěcímu efektu pravidelná fyzická aktivita snižuje dlouhodobé riziko negativních výsledků souvisejících se srdcem. Takže i když epizodická sexuální aktivita může někdy vyvolat srdeční příhody, přesto je toto riziko nižší u jedinců, kteří pravidelně cvičí. Patří to pak k důvodům, proč někteří pacienti (včetně mladších) po infarktu podle prof. Gerbera váhají s obnovením sexuální aktivity po dlouhou dobu. Tato studie zkoumala, zda obnovení sexuální aktivity krátce po hospitalizaci pro první IM bylo spojeno s přežitím po více než dvě desetiletí.

Data byla získána z izraelské Studie prvního akutního infarktu myokardu, která zahrnovala 495 sexuálně aktivních pacientů ve věku 65 let a méně, kteří byli hospitalizováni pro první IM v letech 1992 až 1993. Průměrný věk byl 53 let a v 90 procentech se jednalo o muže.

Informace o frekvenci sexuální aktivity byly shromážděny ve dvou časových intervalech. Poprvé během počáteční hospitalizace, kdy byla sexuální aktivita zjišťována za rok předcházející infarktu, a podruhé tři až šest měsíců poté. Na základě frekvence hlášené při dvou rozhovorech byli účastníci rozděleni do dvou skupin: ti, kteří se po IM zdrželi sexuální aktivity nebo snížili její frekvenci (47 %), a ti, kteří frekvenci sexuální aktivity po IM udrželi nebo zvýšili (53 %).

Během mediánu sledování 22 let zemřelo 211 (43 %) pacientů. Při srovnání rizika úmrtí mezi těmito dvěma skupinami investigátoři zohlednili základní rozdíly v dalších charakteristikách, které by mohly také předpovědět úmrtnost, jako je socioekonomický stav, deprese, fyzická aktivita, obezita, zdraví podle vlastního hodnocení a závažnost infarktu.

Jak se ukázalo, udržování/zvyšování frekvence sexuální aktivity během prvních šesti měsíců po IM bylo spojeno s 35procentním snížením rizika úmrtí ve srovnání s abstinencí/snížením frekvence sexuální aktivity. Přínos přežití spojený s udržováním/zvyšováním frekvence sexuální aktivity byl většinou způsoben snížením nekardiovaskulární úmrtnosti, jako je karcinom.

Podle prof. Gerbera opětovná sexuální aktivita krátce po infarktu může být známkou lepší klinické a psychosociální rehabilitace. „Mezi možná vysvětlení přínosu pro přežití pozorovaná u skupiny se zvýšenou frekvencí sexuální aktivity patří zlepšená fyzická zdatnost, silnější vztahy s partnery a mentální schopnost ‚odrazit se‘ od počátečního šoku z události během několika měsíců,“ uvedl.

Na druhou stranu u pacientů, kteří vnímají své zdraví jako špatné, může být méně pravděpodobné, že začnou znovu mít sex. Profesor Gerber poznamenal, že nízký podíl žen a relativně nízký věk účastníků může omezit obecnost výsledků na ženy a starší jedince. Dodal, že se jednalo o observační studii a příčinnou souvislost nelze předpokládat. „K udržení pravidelné sexuální aktivity jsou zapotřebí četné fyzické a psychosociální zdravotní parametry. S ohledem na to je čistá výhoda samotné sexuální aktivity stále předmětem debaty,“ dodává s tím, že tato zjištění by měla sloužit ke snížení obav pacientů z návratu k obvyklé úrovni sexuální aktivity brzy po infarktu.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky