Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. říjen 2021 | Svátek má Teodor
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Krátce

Krátce

Medical Tribune 18/2020
05.10.2020 10:21
Zdroj: MT
Autor: red

JAK TESTOVAT LÉKY NA EPILEPSII? NA BUŇKÁCH PODOBNÝCH NEURONŮM

Testovat léky na buňkách, které se podobají mozkovým, se učí lékaři v nedávno vzniklém Epileptologickém výzkumném centru (EpiReC) sdružujícím odborníky z FN v Motole, UK, AVČR a ČVUT. Buňky umějí vypěstovat z krve konkrétního pacienta. Zdejší specialisté nově spolupracují se zahraničními laboratořemi, aby mohli pacienty s epilepsií přesněji diagnostikovat. Využívají to například u osob, které mají současně epilepsii i mentální retardaci. Nebylo jasné, proč mají pacienti tyto diagnózy současně. Zahraniční vědci zjistili, že jde o mutaci tzv. sodíkového kanálu. Jak uvedla MUDr. Jana Zárubová z Centra pro epilepsie FN v Motole, tento objev může pacienta ušetřit dalšího kola rozsáhlých vyšetření. Epilepsii má v České republice přibližně 80 000 lidí. Při správné a včasné diagnostice a léčbě lze epilepsii kontrolovat až u 70 procent pacientů.


EVROPA ZAHÁJILA PRVNÍ PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ VAKCÍNY PROTI COVID‑19

Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury (EMA) zahájil první průběžné hodnocení vakcíny proti COVID‑19. Jedná se o vakcínu vyvíjenou společností AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Tato vakcína se skládá z adenoviru upraveného tak, aby obsahoval gen pro produkci „spike proteinu“ SARS‑CoV‑2. Imunitní systém bude proti tomuto cizorodému proteinu vytvářet přirozenou obranu – protilátky a T buňky.

Hodnoceny jsou zatím údaje pocházející z laboratorních studií, data z klinických studií, která umožní zhodnotit bezpečnost a účinnost vakcíny, bude třeba ještě doložit. Preklinická data naznačují, že vakcína spouští dostatečnou produkci protilátek a tvorbu T buněk, které jsou zaměřeny proti koronaviru. Tzv. rolling review je jedním z regulačních nástrojů, které EMA používá k urychlení hodnocení slibného léku nebo vakcíny během mimořádné situace ohrožení veřejného zdraví. Takovým případem je právě epidemie COVID‑19.

Klinické studie zahrnující několik tisíc lidí stále probíhají a jejich výsledky budou k dispozici v řádu týdnů. Vakcíny proti COVID‑19 jsou dle legislativy povinně registrovány centralizovaně, registraci neuděluje SÚKL ani jiné národní regulační autority, ale Evropská komise na základě odborného zhodnocení EMA. I když časový harmonogram zatím nelze předpovědět, proces by měl být kratší než u běžného hodnocení díky úspoře času během rolling review.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky