Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 28. říjen 2020 | Dnes je Státní svátek
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Cenu Makropulos letos získala Česká alzheimerovská společnost

Foto: Shutterstock

Cenu Makropulos letos získala Česká alzheimerovská společnost

Medical Tribune 19/2020
12.10.2020 10:29
Zdroj: MT
Autor: red
Z pověření ministra zdravotnictví Romana Prymuly udělila náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová dne 29. září 2020 u příležitosti Mezinárodního dne seniorů výroční Cenu Makropulos 2020 České alzheimerovské společnosti, o. p. s. Společnost byla oceněna za příkladnou pomoc, podporu, trpělivost a empatický přístup k lidem postiženým demencí.

Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let. Ocenění se uděluje každoročně mimořádným a v praxi osvědčeným projektům, které řeší zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci, městu nebo nestátní neziskové organizaci. Cenu Makropulos představuje skleněný hranol s pergamenem a pečetí v etuji a peněžní šek v hodnotě 300 000 korun.

V letošním roce byla Cena Makropulos udělena České alzheimerovské společnosti za projekt „Dny paměti“, kterým jedinečně propojila zdravotní a sociální oblast v problematice kognitivních poruch. Projekt od svého vzniku v roce 2008 reaguje na vysoce pravděpodobný nepoměr mezi počtem lidí s demencí a počtem lidí se správně stanovenou diagnózou, kteří následně podstupují vhodnou terapii. Cílem projektu je tedy lidem, kteří vnímají problémy s pamětí u sebe či svého blízkého, zajistit včasnou diagnózu, a přispět tak k vyšší kvalitě jejich života. Projekt cílí také na zvyšování povědomí veřejnosti o problematice demence, propojuje zdravotní a sociální oblast. A to především ve formě postdiagnostické podpory, kterou zajišťují kontaktní místa České alzheimerovské společnosti ve všech krajích České republiky. Vyšetřování paměti probíhá dlouhodobě napříč celou republikou v kontaktních místech České alzheimerovské společnosti, kdy vyšetření je zdarma bez nutnosti doporučení od všeobecného praktického lékaře.

„Jsme rádi, že jsme ocenění získali právě za projekt Dny paměti, který už skoro 15 let přináší lidem užitek tím, že zjednodušuje cestu za diagnózou a správnou léčbou Alzheimerovy choroby. Potěšilo nás, že jsme cenu dostali od MZ ČR, přestože právě toto ministerstvo projekt letos – na rozdíl od jiných let – nepodpořilo v rámci svého dotačního řízení. Všichni v ČALS si zároveň uvědomujeme, že ocenění není jenom pro nás, ale také pro všechny naše předchůdce, kteří nám v práci pro lidi s demencí a ty, kteří o ně pečují, vyšlapali cestu,“ uvedla ředitelka České alzheimerovské společnosti Mgr. Martina Mátlová.

Podle Alzheimer Europe je počet Evropanů s demencí zřejmě o milion nižší, než předpokládala 12 let stará studie. Svoji roli nejspíš hraje prevence demence, na niž klade důraz například také WHO. Předpokládané počty lidí s demencí se nicméně do roku 2050 zdvojnásobí. Aktuální studie Alzheimer Europe je pro všechny Evropany dobrou zprávou, neboť dokazuje, že snižovat riziko rozvoje demence je možné. Zároveň ale upozorňuje na to, že v ČR nebyla provedena žádná relevantní prevalenční studie. Chybějící oficiální data přitom velmi komplikují politická opatření na národní i krajské úrovni. V Česku bude podle této studie za třicet let žít s demencí 280 000 lidí, na což podle slov Mgr. Mátlové Česká republika rozhodně není připravena.

Poslední údaje ukazují, že správnou diagnózu má v ČR pouze 20–30 procent lidí s demencí. I proto lze počty lidí s různými typy demence pouze odhadovat. Ačkoli problém s pamětí může být normální součástí života, zhoršování především krátkodobé paměti je jedním z prvních příznaků Alzheimerovy choroby. To, zda se jedná o toto onemocnění, je třeba vědět co nejdříve. Současná medicína sice neumí Alzheimerovu chorobu vyléčit, umí ji ale léčit. Léky, které se nemocným podávají, dokážou do jisté míry nemoc pozastavit a v zásadě konzervovat momentální stav.

„Podpora péče o pacienty trpící demencí a jejich rodiny u nás patří pro mě k naprosto zásadním tématům. Děkuji všem členům a pracovníkům České alzheimerovské společnosti za jejich obětavou práci a do příštích let přeji hodně zdaru v jejich záslužné činnosti. Jsem si vědoma toho, že péče o pacienty trpící demencí a jejich rodiny je mimořádně náročným segmentem zdravotnictví. Všichni, kteří v této oblasti pracují a pomáhají svým nevyléčitelně nemocným bližním, si zaslouží náš obdiv a úctu. Je naším cílem, abychom péči o pacienty trpící demencí a jejich rodiny u nás i v následujících letech věnovali náležitou pozornost a dále podpořili její rozvoj. Péče o pacienty trpící demencí a jejich rodiny je vysoce náročná, zodpovědná a bohužel naší společností stále ještě nedoceněná. Přitom to, jakým způsobem se staráme o naše letité a nemocné spoluobčany, snad nejvíce vypovídá o kultuře a vyspělosti národa,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová při předávání Ceny Makropulos 2020 na půdě Ministerstva zdravotnictví.

Cena Makropulos byla v minulosti vždy předávána společně s organizací ŽIVOT 90 na společenském večeru, jehož součástí bylo divadelní představení. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci se slavnostní předání uskutečnilo v atriu Ministerstva zdravotnictví, a to za hudebního doprovodu houslisty Jaroslava Svěceného.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky