Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 28. říjen 2020 | Dnes je Státní svátek
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Pokyn nemocnicím: zastavte všechnu neakutní péči

Foto: Ester Horovičová

Pokyn nemocnicím: zastavte všechnu neakutní péči

15.10.2020 16:02
Zdroj: MT
Autor: ač
Je nezbytné se okamžitě připravovat na nadcházející situaci a zastavit poskytování odkladné péče, uvádí národní koordinátor intenzivní péče.

Dosavadní predikce indikují potřebu navýšení kapacity lůžek pro celou ČR o cca 5000, z toho cca 700 lůžek pro možnost poskytování umělé plicní ventilace. Píše to ve své zprávě ke 14. 10. publikované dnes národní koordinátor intenzivní péče prof. Vladimír Černý.

„Nárůst počtu pacientů je jednoznačný, což vede k nutnosti okamžité přípravy nemocnic na nadcházející situaci. Zadání pro nemocnice je následující – a) omezení příjmu pacientů jen na ty, kteří vyžadují intenzivní a neodkladnou péči a zastavení poskytování odkladné péče, b) propouštění všech nemocných do domácího ošetřování tam kde to lze, c) příprava lůžkového fondu nemocnice pro nárůst pacientů s COVID a d) udržení poskytování nedokladné péče na náležité odborné úrovni,“ uvádí prof Černý.

Kromě zastavení odkladné péče povedou k uvolnění kapacit také co nejrychlejší překlad nemocných, kteří nepotřebují nemocniční, ale spíše sociální péči. „Připravují se rovněž tzv. nouzové kapacity, které by byly využity při nutnosti přechodu zdravotnického systému na režim „hromadné postižení osob“,“ uvádí prof Černý. Armáda má podle dnešních zpráv o víkendu začít stavět nouzová lůžka, celkem hledá spolu s kraji a hasiči vhodná místa až pro 10 tisíc nouzových lůžek.

Vedle dispečinku intenzivní péče vznikne kvůli očekávaným problémům i dispečink lůžkové kapacity.

Kapacity lůžek a přístrojů v nemocnicích jsou v tuto chvíli dostatečné pro současný počet pacientů s COVID-19 vyžadující hospitalizaci. „Z žádného kraje nemáme informace o tom, že by docházelo k situacím, kdy péče o nemocné by nebyla poskytována v souladu s platnými zákonnými normami, odbornými doporučeními a v souladu se stávajícím stavem odborného poznání,“ uvádí národní koordinátor intenzivní péče Černý. Mezi regiony jsou ovšem rozdíly a některé kraje už blíží pod hranici 20 procent existující běžné kapacity, například Středočeský kraj, Pardubický nebo Olomoucký. „Objevují se požadavky na ventilátory, chybějící přístroje budou dodávány cestou ministerstva zdravotnictví,“ uvádí prof. Černý.

Zpráva k aktuálnímu stavu kapacit lůžkové a intenzivní péče ke dni 14. 10. 2020
K uvedenému datu je kapacita pro ČR následující (volná kapacita/celková kapacita):
• Lůžka typu ARO/JIP = 981 / 4014, tj. 24% rezerva
• Ventilátory = 899 /1837, tj. 48 % rezerva
• Lůžka s kyslíkem = 7204 / 23 201, tj. 31% rezerva
• Přístroje CRRT = 228 / 316, tj. 72% rezerva
• Přístroje ECMO = 62 / 73, tj. 84% rezerva


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky