Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 28. říjen 2020 | Dnes je Státní svátek
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jak zvládají nemocnice situaci?

Foto: shutterstock.com

Jak zvládají nemocnice situaci?

16.10.2020 17:34
Zdroj: MT
Autor: red
ANKETA MT Kolik zdravotníků chybí nemocnicím a jak navyšují svoje kapacity? Nemocnice žádají o výpomoc mediků, ale i dalších možných pracovníků.

Bc. Egon Havrlant, tiskový mluvčí nemocnic Zlínského kraje:

Kolik zdravotníků celkem má v současnosti u vás absenci?

Už teď nám chybí cca 300 až 350 zaměstnanců, kteří jsou s různými diagnózami v pracovní neschopnosti nebo na ošetřovném (v souvislosti s covidem je to cca 100 lidí). Nemocnice Zlínského kraje zaměstnávají zhruba 5500 lidí.

Žádáte o výpomoc mediků?

Ano žádáme, ale tato pomoc má být organizována přes kraje. Určitě bychom jich potřebovali několik desítek, pracovali by na pozicích sanitářů nebo by získávali praxi při spolupráci s lékaři na odděleních. Sami oslovuje studenty zdravotnických oborů zlínské Univerzity Tomáše Bati a zdravotnických škol, ti by mohli naskočit už na začátku příštího týdne.

Jak navyšujete kapacity nemocnice?

Snažíme se mít připravena záložní lůžka v rámci našich nemocnic tak, abychom je mohli překlopit na covidová ve chvíli, kdy se stávající kapacity budou blížit naplnění. V nemocnicích ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži můžeme jít dohromady až na 500 lůžek včetně těch, na kterých už v současné době o covidové pacienty pečujeme. Aktuálně jich máme 227. Klíčový je personál, potřebujeme tedy udržet dostatečný počet zdravotníků, aby nám nevypadával z provozu, a zároveň jej doplnit silami zvenčí. Hledáme například zdravotníky pracující mimo nemocnice, bývalé zdravotníky, samozřejmě už zmíněné mediky a studenty zdravotnických oborů, ale i nezdravotníky, například řidiče a podobně. Někteří už se nám hlásí, ale přivítáme i případné další zájemce.

Mgr. Marie Heřmánková, vedoucí odboru PR a marketingu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Kolik zdravotníků celkem má v současnosti u vás absenci?

Máme v pracovní neschopnosti přes 400 pracovníků ze 6,5 tisíce zaměstnanců. Z toho 92 je s covid-19. Dále 183 zdravotníků bylo v rizikovém kontaktu, z toho šest je v karanténě, 177 tedy pracuje za mimořádných podmínek

Žádáte o výpomoc mediků?

Mediky využíváme kontinuálně od jara, mimo jiné především v odběrovém centru. Podle potřeby je nasazujeme i jinde v nemocnici v rámci základní ošetřovatelské péče a pomocných prací. Jejich počet chceme ještě zvýšit. V tuto chvíli jich u nás je přes 90.

Jak navyšujete kapacity nemocnice?

Omezujeme postupně plánovanou péči tak, abychom si uvolnili další lůžkovou kapacitu.

Potřebovali bychom zajistit místa pro následnou péči – sociální lůžka.

Mgr. et Bc. Petr Sulek, tiskový mluvčí Thomayerovy nemocnice:

Kolik zdravotníků celkem má v současnosti u vás absenci?

K dnešnímu dni máme celkem 43 zdravotníků v domácí izolaci kvůli nemoci covid-19 a další desítky jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti, a to z nejrůznějších zdravotních důvodů. Aktuálně máme přibližně 2400 zaměstnanců a více než 80 procent z nich tvoří zdravotníci (lékaři, všeobecné a praktické zdravotní sestry, farmaceuti atd.).

Jestli přibude zdravotníků na ošetřovném v souvislosti se zavřením prvních stupňů základních škol, to je v tuto chvíli příliš předčasné říci. Očekáváme, že v rámci některých škol vzniknou například speciální střídy či školní družiny určené pro děti zdravotníků. Situaci však sledujeme a jakmile budeme mít k dispozici více informací, pak budeme moci říci, jak dalece budou mít tato nová opatření vliv na naše zaměstnance.

Žádáte o výpomoc mediků?

V současné době jednáme se zástupci lékařských fakult o zapojení mediků, kteří by nám mohli pomoci v rámci péče o pacienty s onemocněním covid-19. Využití mediků je však zejména v pomocné ošetřovatelské péči či například v drobných administrativních úkonech, ale nikoliv v odborné zdravotní péči. Budeme rádi za každého medika či volnou pracovní sílu, která by nám pomohla zvládnout toto velice náročné a obtížné období.

Dlouhodobě nám chybí celkem 80 všeobecných a specializovaných zdravotních sester a dalšího pomocného zdravotního personálu, bez kterého se neobejde žádná nemocnice. Situaci nám stěžuje i fakt, že k dnešnímu dni máme celkem 43 zdravotníků v domácí izolaci kvůli nemoci covid-19 a další desítky zdravotníků jsou v pracovní neschopnosti. Pokud máme zabezpečit kvalitní a dostupnou léčbu pacientům s nemocí covid-19, ale i ostatním nemocným, pak k tomu potřebujeme mít i dostatek odborného personálu a ten bohužel nemáme. Intenzivně tak hledáme nové posily z řad všeobecných a praktických sester, sanitářů a záchranářů na pracoviště JIP a lůžková covidová oddělení. Více informací o pracovní nabídce je možné najít na našem webu.

Jak navyšujete kapacity nemocnice?

Nejdříve je nutné zmínit, že v současné době máme v Thomayerově nemocnici hospitalizováno celkem 75 pacientů s onemocněním covid-19. To je stav k dnešnímu dni, který se však každým dnem mění. S přibývajícím počtem těchto pacientů samozřejmě rostou i nároky na zvyšování lůžkové kapacity na úkor ostatní zdravotní péče. Průběžně jsme tak začali předělávat některá pracoviště na covidová oddělení s JIP, a to právě v souvislosti s těmito pacienty. Většina nemocných je hospitalizována na naší plicní klinice, dále pak na anesteziologicko-resuscitační klinice a dalších pracovišť, která pro tyto účely byla nově vytvořena, a to v prostorách například oddělení hrudní chirurgie či oddělení geriatrie a následné péče atp. Aktuálně hledáme i další vhodná lůžka pro zvýšený příjem pacientů s nemocí covid-19, ale není to snadné. Lůžka musí být umístěna tam, kde je přívod ke kyslíku a prostorově je možné k nim připojit například i plicní ventilaci. Ne každé standardní lůžkové oddělení disponuje tímto zařízením atd. Je potřeba si také uvědomit, že k péči o pacienty s nemocí covid-19 je nutné mít i odborný zdravotní personál, který bude o tyto nemocné náležitě pečovat.

Mgr. Adam Fritscher, mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc:

Kolik zdravotníků celkem má v současnosti u vás absenci?

Absence zdravotníků:

- aktuálně lékařů na dočasné pracovní neschopnosti – 69

- aktuálně sester – 158

Celkem ve Fakultní nemocnici Olomouc pracuje cca 3600 zdravotníků. Převážná většina absencí je z důvodu pracovní neschopnosti, z toho nemocných je cca ¾. Aktuálně je kvůli COVID-19 přibližně 115 zdravotníků Fakultní nemocnice Olomouc v izolaci a cca 280 v karanténě.

Žádáte o výpomoc mediků?

O výpomoc žádáme, využíváme pomoci cca 80 mediků (studentů LF UP), kteří u nás vykonávají práci sanitářů.

Jak navyšujete kapacity nemocnice?

Aktuální kapacita pro nemocné s COVID-19 činí 18 JIP lůžek a 45 standardních lůžek. Další lůžka jsou připravena k okamžité reprofilizaci, udržujeme v pohotovosti dostatečnou rezervu pro aktuální vývoj situace.

Mgr. Gabriela Levorová, tisková mluvčí Fakultní nemocnice Plzeň:

Kolik zdravotníků celkem má v současnosti u vás absenci?

K dnešnímu dni máme ve FN Plzeň celkem 219 pracovních neschopností + 13 karantén, pozitivně testovaných zaměstnanců 130. OČR se týká cca 100 zaměstnanců. (Ve FN Plzeň pracuje 4 900 zaměstnanců, z toho 3000 zdravotnických pracovníků)

Žádáte o výpomoc mediků?

Spolupracujeme se studenty Lékařské fakulty, Vyšší odborné školy zdravotnické a Fakulty zdravotnických studií. 100 studentů vypomáhá ve FN Plzeň jako pomocný ne jako pomocný zdravotnický personál.

Jak navyšujete kapacity nemocnice?

Kapacity navyšujeme dle aktuální potřebnosti. Interní pavilon prošel restrukturalizací a postupně, z jednotlivých stanic, tvoříme covidová pracoviště. V současnosti máme kapacitu cca 100 standardních lůžek a 27 JIP lůžek pro covid pacienty. Obsazenost 85 standardních a 21 JIP lůžek.

Mgr. Monika Zachrlová, tisková mluvčí Nemocnice Jihlava:

Kolik zdravotníků celkem má v současnosti u vás absenci?

Trend je vzrůstající, máme aktuálně 90 zaměstnanců v pracovní neschopnosti v souvislosti s Covid, celkový počet pozitivních je 116 (kteří už nemoc prodělali nebo se s ní léčí). OČR řešíme, máme spádovou školu pro zaměstnance.

Žádáte o výpomoc mediků?

Zatím mapujeme ze škol počty studentů. A to jak mediků, tak ze středních zdravotnických škol a VŠPJ.

Jak navyšujete kapacity nemocnice?

Kapacity nenavyšujeme. Rozšiřujeme červené zóny dle potřeby a počtu pacientů.

Mgr. Pavlína Danková, odbor komunikace FN Motol:

Kolik zdravotníků celkem má v současnosti u vás absenci?

v pracovní neschopnosti je cca 150 zaměstnanců, cca 400 má karanténu na pracovišti a 10 je v domácí karanténě.

FN Motol má 6 500 zaměstnanců, z toho 4 500 zdravotníků.

Žádáte o výpomoc mediků?

Ano o výpomoc mediků žádáme.

Jak navyšujete kapacity nemocnice?

Nyní jsme na tom tak, že kapacita pro covid pacienty není vysoká, pokud se budeme bavit o lůžkách, které jsme si sami pro sebe vyřadili pro covid (asi 10 s kyslíkem a 4 s možností UPV).

Tu ale rozšíříme o 30 kyslíků a 10 UPV do několika dnů. A jsme pochopitelně schopni se postarat o covid+ pacienty i na lůžkách v celé nemocnici, když na to přijde, což je 250 kyslíků a 50 JIP lůžek (z toho asi 25 s UPV).Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky