Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 29. listopad 2020 | Svátek má Zina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Robotika v Hradci Králové patří mezi „top ten“ evropských center

Foto: Shuttesrtock

Robotika v Hradci Králové patří mezi „top ten“ evropských center

Medical Tribune 20/2020
26.10.2020 10:37
Zdroj: MT
Autor: Prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
Již tisící roboticky asistovanou urologickou operaci – konkrétně nervy šetřící radikální prostatektomii – provedli začátkem října lékaři Urologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové. Zdejší robotické centrum se navíc podle nejnovějšího nezávislého auditu zařadilo mezi desítku nejlepších ze zemí EU.

Robotické centrum FN HK zahájilo činnost v lednu 2016 instalací robotického systému daVinci Xi. S jeho využitím zde nejvíce operují právě urologové, dále pak kardiochirurgové, chirurgové a gynekologové. Důležitým milníkem pro toto pracoviště byl výsledek evaluace nezávislým auditorem hodnotícím evropská robotická centra speciálním programem Genesis. Po několikadenním hodnocení lze s potěšením prohlásit, že královéhradecké centrum patří mezi „top ten“ ze všech států EU včetně Německa, Francie či Švýcarska. K hodnoceným parametrům patřily především využívání kapacit, motivace a spolupráce jednotlivých složek podílejících se na chodu robotického centra, operační týmy, spolupráce s perioperačními sestrami, anesteziologickým týmem, využití operačních nástrojů, pohyb pacienta apod. Toto velmi pozitivní hodnocení je pro zdejší lékaře závazkem i nadále nabízet pacientům špičkové robotické operace.

Robotem asistované výkony se stále více prosazují ve všech zemích s vyspělým zdravotnictvím a podobně k tomu dochází také v České republice. Prokázaly se jasné výhody pro pacienty, zdravotní systém i operatéry. Nemocným robotické operace přinášejí výrazně kratší rekonvalescenci a nižší krevní ztráty při stejných nebo lepších onkologických a funkčních výsledcích. Zdravotní systém pak profituje z toho, že většina pacientů může být po operaci umístěna pouze na dospávací jednotku, čímž se výrazně šetří místa na JIP. Zejména v dnešní době spojené s rizikem nedostatku lůžek intenzivní péče kvůli infekci novým typem koronaviru je to více než vhodné. Operatérům robotické systémy zase nabízejí komfortnější a preciznější provedení výkonu. Podle auditu rovněž vyšlo najevo, že drtivá většina robotických center v České republice patří k nejvytíženějším v porovnání s ostatními evropskými státy.


Tipy a triky v urologické operativě

Koncem září Urologická klinika také pořádala – za přísných protiepidemických opatření – již 8. ročník videosemináře věnovaného tipům a trikům v urologické operativě, který se uskutečnil ve Výukovém centru LF UK v Hradci Králové. Na programu byla operační videa zaměřená na inovace v otevřených, laparoskopických i robotických operačních postupech, složité výkony nebo možné komplikace a způsoby jejich řešení. Dohromady proběhlo 18 prezentací od zástupců velkých i menších urologických center z celé České republiky. Kvůli pandemii onemocnění COVID‑19 bohužel nemohli přijet zahraniční hosté. Neproběhla tudíž ani vyzvaná přednáška state‑of‑the‑art prof. Alexandra Haeseho z Martini‑Klinik v německém Hamburku, která je největším robotickým centrem v Evropě a provádí více než 2 000 robotických operací ročně.

K nejzajímavějším patřila videa, která ukazovala suturu léze dolní duté žíly při laparoskopické nefroureterektomii, laparoskopické ošetření nádoru a litiázy podkovovité ledviny či inovativní přistup k ingvinální lymfadenektomii. Nejvíce příspěvků se týkalo robotem asistované radikální prostatektomie s návrhy na zlepšení jednotlivých kroků, například šetření cavum Retzii, modifikace rekonstrukce parietálního peritonea jako prevence lymfokély apod. Patrně nejsložitější a právem vysoce oceňovaný příspěvek byl věnován laparoskopické cystektomii provedené po radioterapii pánve.

Seminář proběhl bez komplikací včetně těch epidemiologických, prezentovaná videa byla velmi hodnotná a instruktivní.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky