Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 04. březen 2021 | Svátek má Stela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

První zkušenosti potvrzují význam supervize i ve zdravotnictví

Foto: shutterstock.com

První zkušenosti potvrzují význam supervize i ve zdravotnictví

29.10.2020 10:45
Zdroj: MT
Autor: red
Supervize se již i v České republice stává významnou součástí profesionální praxe v oblasti pomáhajících profesí a postupně se etabluje jako svébytná profese. Své působení postupně rozšiřuje vedle sociální sféry i do oblasti školství a zdravotnictví.

Jedním z prvních zdravotnických pracovišť, které celoplošně supervizi svým pracovníkům nabízí, je Fakultní nemocnice Plzeň. Pilotní supervizní činnost, jako podpůrná činnost pro zdravotnické pracovníky v rámci všech provozů nemocnice, zde byla zahájena v roce 2016. Dnes se zde přes počáteční rozpaky stal tento – ve vyspělých zemích již desetiletí běžný proces, součástí pracovního i osobního života zaměstnanců.

Supervize je nástroj celoživotního učení používaný zejména u pomáhajících profesí. Má sice tři základní funkce – podpůrnou, vzdělávací a řídící, ty se ale v každé konkrétní supervizi nemusí projevit současně. Dobrá supervize má sloužit především jako odrazový můstek, který pomůže překonat bariéry objevující se zejména v profesním, ale i v osobním životě. Supervize, dříve typická pro sociální oblast, je v posledních letech stále více žádána a oceňována i v dalších oblastech práce s lidmi, jako jsou medicína, školství, výchova nebo management.

O oblibě a významu supervizí svědčí i skutečnost, že např. ve FN Plzeň vzrostl díky zájmu o tuto pomoc počet původních dvou supervizorů na současné čtyři. „Všichni čtyři supervizoři pod vedením vedoucí oddělení klinické psychologie Mgr. Chmelařové jsou významnými a dobrými partnery našich zdravotníků. Původně supervizi zahajovali jako pomoc pro provozy, kde docházelo k interpersonálním konfliktům nebo např. k fluktuaci. Časem se ale supervize stala nedílnou součástí práce vrchních a staničních sester, a přes počáteční rozpaky začala být velmi pozitivně vnímána,“ říká náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Ing. Andrea Mašínová, PhD. s tím, že původně začínali se skupinovými supervizemi, kdy se supervizor účastnil provozních porad a přítomné se supervizní činností seznamoval. Postupně se začalo přecházet k individuálním supervizím. K nelékařským zdravotnickým pracovníkům, jako jsou všeobecné zdravotní sestry, porodní asistentky nebo zdravotničtí záchranáři, kteří ve FN Plzeň využívali supervize jako součást svojí práce od počátku, se postupně připojili i lékaři.

Zkušenosti potvrzují, že supervize má velký význam v psychosociální hygieně pracovníka v pomáhajících profesích a v prevenci syndromu vyhoření. Zároveň je integrální součástí celoživotního vzdělávání. Supervize rozhodně neznamená kontrolu nebo sledování práce zaměstnanců, není to ani způsob, jak supervidovaného posuzovat nebo hodnotit. Nejedná se o psychoterapii, byť může používat některé podobné techniky.

Kromě Ministerstva zdravotnictví ČR, které program supervizí podpořilo, je velmi významná i podpora ze strany vedení daného zařízení. Na podporu této činnosti vzniká mnoho osvětových a edukačních materiálů, které nejen pomáhají supervizi šířit i do jiných oblastí, ale mají i podíl na tom, že se zdravotníci supervize neobávají, učí se s ní pracovat a vnímat ji jako nedílnou součást svého pracovního života. I zde se potvrzuje, že pokud si pracovník uvědomí a zakusí hodnotu dobré supervize na počátku profesní kariéry, návyk přijímat dobrou supervizi se stane nedílnou součástí jeho pracovního života a trvalého vývoje.

Význam supervize

O významu supervize hovoří Ing. Andrea Mašínová, PhD., DBA, LL.M, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Mgr. Dana Chmelařová, vedoucí oddělení klinické psychologie FN Plzeň, Mgr. Simona Šípová, MBA, vrchní sestra Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň a Mgr. Barbora Kaslová, klinický psycholog a interní supervizor FN Plzeň.

Partnerem projektu je: www.aesculap-akademie.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky