Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 21. duben 2021 | Svátek má Alexandra
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nový typ neutrofilních granulocytů navozuje regeneraci axonů

laboratoř-mikroskop-dva-laboranti V

Nový typ neutrofilních granulocytů navozuje regeneraci axonů

Medical Tribune 21/2020
02.11.2020 11:46
Zdroj: MT
Autor: miš
Přerušené axony v centrální nervové soustavě (CNS) nejsou schopny regenerace, což vede k chronickému neurologickému postižení u jedinců s traumatickým poškozením mozku nebo míchy, s glaukomem a s ischemicko‑reperfuzním poškozením oka, ale i s amyotrofickou laterální sklerózou, roztroušenou sklerózou či iktem.

Tato teorie bude možná přežitým dogmatem. Vědci z Ohia objevili nový klon nezralých granulocytů s neuroreparačními schopnostmi.

Zánět v CNS je doposud považován za děj poškozující nervovou tkáň, ale nová práce vědců z Neurologického institutu v Ohiu přináší důkazy o tom, že granulocyty, které jsou spojeny spíše s cytotoxickými vlastnostmi, mohou spustit neuroreparaci a zabránit buněčné smrti neuronů. Ve studii, která byla uveřejněna 26. října v prestižním časopise Nature Immunology, popsali autoři unikátní podskupinu granulocytů charakteru nezralých neutrofilů, která má neuroprotektivní vlastnosti a zajišťuje regeneraci axonů CNS in vivo, částečně také prostřednictvím sekrece mixu růstových faktorů. Tyto pro‑regenerativní neutrofily spouštěly reparaci optického nervu a míchy. Objev by mohl vést k vývoji imunoterapeutických postupů, které zvrátí poškození CNS a obnoví ztracené neurologické funkce u mnoha neurologických chorob se ztrátou nervové tkáně.

Nově objevený typ leukocytů představují kmenové buňky myeloidní řady arteficiálně aktivované zymosanem. Jde o nezralé granulocyty (Ly6Glo) s jádry ve tvaru prstence, které exprimují geny kódující cytokiny typu 2 mRNA (IL‑4, IL‑5 a/nebo IL‑13) a geny tradičně spojené s alternativně aktivovanými makrofágy M2. Neutrofily Ly6Glo modulované zymosanem přímo stimulují regeneraci přerušených axonů in vivo a tuto vlastnost si uchovávají i ve značném odstupu od doby akutního poranění.

V diskusi autoři uvádějí: „V této studii jsme identifikovali nový fenotyp myeloidních buněk s neuroprotektivními a axogenními vlastnostmi. Na rozdíl od široce rozšířené představy, že myeloidní buňky, které zprostředkují tkáňové regenerace, jsou obecně z linie monocytů/ makrofágů, reparativní buňka, kterou zde charakterizujeme, je granulocyt CD14 + Ly6Glo se znaky nezralého neutrofilu. Toto zjištění je obzvláště překvapivé, protože četné studie zdůraznily destruktivní dopad neutrofilů infiltrujících CNS. Avšak na rozdíl od pro‑regenerativních buněk CD14 + Ly6Glo jsou neutrofily, které zprostředkovávají poškození CNS v těchto experimentálních systémech, zralé neutrofily s hypersegmentovaným jádrem.

Doufáme, že tento výzkum povede k vývoji protokolů pro generování neuroregenerativních neutrofilů z prekursorů kostní dřeně ex vivo s konečným cílem reinfuze polarizovaných neutrofilů jedincům s axonálním poškozením jako autologní buněčná terapie. Alternativně mohou být vybrané mobilizační a polarizační faktory podávány systémově nebo v místech poranění CNS, aby se podpořily endogenní populace alternativně aktivovaných neutrofilů. A konečně, identifikace chemoatraktantů CD14 + Ly6Glo neutrofilů může vést k vývoji léčebných strategií, které podpoří migraci endogenních, stejně jako adoptivně přenesených reparativních neutrofilů do míst poranění CNS, a zároveň blokujících migraci potenciálně toxických zralých neutrofilů nebo jiných patogenních leukocytů.“

Zdroj: Sas AR, Carbajal KS, Jerome AD, et al. A new neutrophil subset promotes CNS neuron survival and axon regeneration. Nat Immunol. 2020. https:// doi.org/10.1038/s41590‑020‑00813‑0Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky