Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 20. červen 2021 | Svátek má Květa
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové poznatky z UEG week rozšiřují obzory gastroenterologie

Foto: shutterstock.com

Nové poznatky z UEG week rozšiřují obzory gastroenterologie

Medical Tribune 21/2020
02.11.2020 13:05
Zdroj: MT
Autor: kol
UEG week je největším a nejprestižnějším gastroenterologickým setkáním v Evropě, které v průběhu let přerostlo do rozměrů globálního kongresu. Každý rok přiláká přes 14 000 účastníků z více než 120 zemí a jejich počet neustále roste. Na letošním ročníku, který se konal od 11. do 13. října, byl sice počet účastníků vzhledem k nutné virtuální podobě omezen, na počtu sdělení ani na jejich významu to však nic nezměnilo.

K hlavním vědeckým prezentovaným poznatkům patřily následující práce:

Nový výzkum ukazuje výhody screeningu kolorektálního karcinomu (CRC)

Evropské země, které rychle zavádějí rozsáhlé screeningové programy CRC, nyní zaznamenávají klesající trendy v incidenci a mortalitě CRC, což podle odborníků naznačuje, že již bylo dosaženo dobrého pokroku při včasném odhalování a prevenci nových případů.

Vědci z Německého centra pro výzkum onkologických onemocnění použili údaje z populačních registrů 20 evropských zemí k analýze a porovnání trendů zejména v incidenci a mortalitě na CRC ve vztahu k screeningovým programům prováděným v těchto zemích. Data byla porovnána mezi zeměmi s dřívější implementací screeningu, zeměmi s pozdější implementací screeningu a těmi, které během období studie neměly zavedeny žádné rozsáhlé screeningové programy.

„U úmrtnosti došlo k největšímu poklesu u zemí s dřívější implementací screeningu, jako je Česká republika a Německo, kde byl pokles dvakrát až třikrát větší než u mnoha jiných zemí,“ uvedl Rafael Cordoso, který studii představil. Výsledky by podle něho měly povzbudit země se zavedeným screeningem k udržení a dalšímu pokroku při prověřování CRC. „Omezený nedostatek pokroku, který jsme zjistili u zemí bez zavedených screeningových programů, důrazně vyžaduje jejich provedení,“ zdůraznil R. Cordoso.


Bariatrická chirurgie a karcinom pankreatu

Výsledky 20leté analytické studie ukazují, že bariatrická chirurgie snižuje riziko vzniku karcinomu pankreatu u obézních pacientů s diabetem.

Tato studie analyzovala 1 435 350 pacientů se současným diabetem a obezitou, přičemž více než 10 000 těchto pacientů podstoupilo bariatrickou operaci. Ukázalo se, že u obézních pacientů s diabetem byla signifikantně menší pravděpodobnost vzniku karcinomu pankreatu, pokud by podstoupili operaci (0,32 % oproti 0,19 %, p < 0,05). Toto zjištění je obzvláště aktuální, protože výskyt diabetu, obezity a karcinomu pankreatu stále narůstá.

„Obezita a diabetes jsou dobře známé rizikové faktory pro karcinom pankreatu. Již dříve se ukázalo, že bariatrická chirurgie zlepšovala vysoké koncentrace cukru v krvi u pacientů s diabetem. Náš výzkum nyní ukazuje, že tato operace je životaschopným způsobem, jak snížit i riziko karcinomu pankreatu v této stále rostoucí rizikové skupině pacientů,“ vysvětlil Aslam Syed, hlavní autor studie.


Alergie během dětství spojená s IBS

Studie, kterou předložila Jessica Sjölund, ukazuje, že astma a přecitlivělost na potraviny ve věku 12 let jsou spojeny se zvýšeným rizikem syndromu dráždivého střeva (IBS) ve věku 16 let.

Výzkum provedený na univerzitě v Göteborgu a na Karolinském institutu ve Stockholmu ve Švédsku analyzoval zdraví 2 770 dětí od narození do 16 let. U dětí s IBS ve věku 16 let byla téměř dvakrát vyšší pravděpodobnost, že měly astma ve věku 12 let (11,2 % proti 6,7 %). Téměř polovina dětí s IBS ve věku 16 let (40,7 %) uvedla přecitlivělost na potraviny, když jim bylo 12 (ve srovnání s 29,2 % dětí bez IBS ve věku 16 let). Výzkum také ukázal, že astma, přecitlivělost na jídlo a ekzém byly všechny spojeny se zvýšeným rizikem souběžného IBS po 16. roce věku.

„Již dříve bylo zvažováno, že alergie a imunitní dysregulace hrají roli ve vývoji syndromu dráždivého střeva, ale předchozí studie týkající se vztahu alergií a syndromu dráždivého střeva byly protichůdné,“ uvedla J. Sjölund, podle níž by nové poznatky mohly otevřít cestu vývoji nových léčebných metod zaměřených na procesy nízkého stupně zánětu u těchto onemocnění souvisejících s alergiemi právě u dospívajících s IBS.


FIT vedle kolonoskopie zlepšuje účast ve screeningu

Velká studie zdravotnických služeb provedená v Polsku uvádí, že nabídka fekálního imunochemického testování (FIT) spolu s kolonoskopií významně zlepšuje účast ve screeningových programech kolorektálního karcinomu založených na kolonoskopii. Studie, která byla provedena v rámci polského screeningového programu kolonoskopie, randomizovala 12 485 dosud naivních jedinců ve věku 55–64 let do jedné ze tří screeningových strategií.

„Kombinace FIT a kolonoskopie vedla k o 60–70 procent vyšší míře účasti ve srovnání s nabídkou samotné primární kolonoskopie. Zavedení FIT vedlo až k desetiprocentnímu zvýšení účasti na screeningu,“ uvedla Nastazja Pilonis, která výsledky studie prezentovala.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky