Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 27. leden 2021 | Svátek má Ingrid
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Ředitel VZP Kabátek chystá revizi kompetencí a procesů

Zdeněk Kabátek, foto: Jiří Koťátko

Ředitel VZP Kabátek chystá revizi kompetencí a procesů

Medical Tribune 22/2020
09.11.2020 17:16
Zdroj: MT
Autor: ač
Ing. Zdeněk Kabátek, dosud nejdéle sloužící ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny v její historii, od listopadu načne své třetí funkční období. Novinářům po svém zvolení nastínil, co v této době pojišťovnu čeká.

Co je teď pro pojišťovnu nejdůležitější v covidovém období?

Zachovat stabilní vztah s poskytovateli, tedy s lékaři, nemocnicemi a dalšími. Poskytnout jim absolutní ekonomickou jistotu. Dále zachovat naši reputaci u klientů, přesvědčit je, že i v krizové situaci VZP garantuje dostupnost zdravotní péče. A v neposlední řadě zajistit finanční stabilitu.

Od krizových let 2012 a 2013 jsme začali budovat rezervy, které teď využíváme pro zajištění finanční stability. Ke stabilitě významně přispěla vláda, která rozhodla o navýšení plateb za státní pojištěnce. Chceme garantovat našim klientům špičkovou a dostupnou zdravotní péči, a našim partnerům pocit jistoty, aby takovou péči mohli poskytovat.

Co můžete uvést z dlouhodobějších cílů?

Klíčové je, aby Všeobecná zdravotní pojišťovna zůstala stabilní a aby rozšiřovala svoje portfolio služeb z hlediska kvality a dostupnosti na vyšší a vyšší úroveň. Pokud překonáme krizi, která nás potkala, máme spoustu nápadů, jak být předvídatelnější pro naše smluvní partnery, jak diskutovat odbornou stránku věci… Pan náměstek Šmehlík v posledních dvou letech rozvíjel konzultace s odbornými společnostmi, myslím, že to je správná cesta.

Jak se vyvíjejí náklady související s novým koronavirem?

Náklady jsou enormní, ať na testování, na bonifikace pro nemocnice za péči o covidové pacienty a další. V současném odhadu plnění letošního plánu počítáme s tím, že skončíme hospodaření saldem mezi minus deseti až minus čtrnácti miliardami korun. Na příští rok jsme zvýšili náš odhad záporného salda z 6,5 miliardy korun na minus deset miliard korun. To jsou čísla, která nedestabilizují systém. Vytvořili jsme v minulosti dostatečné rezervy, abychom s těmito čísly pracovali. Pokud se tyto modely potvrdí, udržíme pojišťovnu ekonomicky stabilní.

Dovedete si představit, že budete za čtyři roky kandidovat zas?

Každý manažer musí být trochu sebekritický. Dnešní rozhodnutí vnímám jako velký závazek. O budoucnosti nechci spekulovat.

Budete dál spolupracovat s náměstkem Davidem Šmehlíkem?

Žádný manažer nemění tým, který funguje. Nikdo v něm, ani ředitel, nemá garantované setrvání po dobu čtyř let, ale v tuto chvíli žádné personální změny neřeším.

Jsou rozhodovací procesy uvnitř pojišťovny dost transparentní, nebo je co zlepšovat?

Jsem přesvědčen, že všechna tvrzení, že o něčem bylo rozhodnuto netransparentně, můžu vyloučit. Máme procesy nastavené dobře. Vždy je ovšem co zlepšovat. V souvislosti se svým znovuzvolením nahlas říkám, že se musíme znovu podrobně podívat na kompetence, procesy a postupy. Musíme je podrobit jakémusi „auditu“. Rád bych správní radě v horizontu dvou měsíců předložit návrh úprav a opatření v této oblasti. Není to motivováno tím, že bych si myslel, že se něco děje netransparentně, ale snahou, abychom mohli veřejnosti ještě lépe argumentovat a ještě lépe dokládat, že se Všeobecná zdravotní pojišťovna chová tak, jak by měla.

Je to teď ještě potřebnější, když se dějí mimořádné věci?

Jistě. Nouzový stav může vést k tomu, že se věci řeší rychleji a je tendence je zjednodušovat. Na VZP se ale snažíme vždy, když přijímáme mimořádná opatření, je sami sobě zdůvodnit, proč je děláme, proč právě takto, jaký to bude mít dopad do rozpočtu, jaký to má měřitelný cíl a na jak dlouho to děláme. Děláme si svým způsobem předfinanční kontrolu.

Mění se nějak priority smluvní politiky v souvislosti s koronavirovou krizí?

Nemyslím. Nouzová kapacita vyžaduje mimořádná řešení. Do budoucna se ale díváme na smluvní politiku konzistentně: jejím středobodem zůstává klient a to, aby byly naplněny jeho potřeby. Kde klient je, tam budeme chtít nasmlouvat kapacitu.

Není na místě uvažovat do budoucna i o určitých záložních kapacitách, zejména v lůžkové péči?

Bezesporu nám covidová krize ukázala, že nikdy nemůžeme vědět, co přijde. Bude potřeba si ve spolupráci s vládou říct, jak řídit a definovat horkou rezervu pro krizi, zda je to role krizového zásobování, nebo jestli to je i role zdravotních pojišťoven. Měli bychom se naučit aktivovat zvýšené kapacity, mít je v záloze a mít lépe zpracované krizové plány.

Jakou roli má pojišťovna v aktuálním řízení volných kapacit?

Poskytli jsme expertní a datovou podporu pro vznik dispečinku. Pan náměstek Šmehlík jako náměstek pro zdravotní péči má přehled o kapacitách a jejich využití, byl součástí skupiny, která připravila podklady pro centrální řízení. V minulosti nebylo vykazování kapacit precizně konfrontováno se skutečností, v současnosti je cílem mimo jiné i ověřovat z hlediska produkce, jestli jsou data správná. Smekám před všemi účastníky. Záchranka, nemocnice i ostatní se snaží řešit věc co nejlépe a spolupráce myslím funguje dobře.

Některé nemocnice si podle národního koordinátora intenzivní péče profesora Černého nechávají pacienty s covid-19 na lůžku déle, než by bylo nutné, a získávají tak vyšší úhradu, byť je pacient dávno stabilní.

Probíhá intenzivní diskuze s panem ministrem zdravotnictví o úpravě bonifikace. Domnívám se, že bude potřeba použít nějaký kontrolní mechanismus jako časové omezení pro hrazení bonusu nebo diverzifikace výše bonifikace podle délky hospitalizace. Je to věc, která se musí vyřešit. Nespekuloval bych, že si někdo nechává pacienty na lůžku naschvál déle. Nemyslím, že se děje masivně něco špatného. Vždy je ale lepší nastavit pravidla naprosto jasně. Jsem zastáncem toho, aby byla bonifikace nějak omezena.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky