Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 17. leden 2021 | Svátek má Drahoslav
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Dapagliflozin schválen i pro léčbu srdečního selhání

Foto: Shutterstock

Dapagliflozin schválen i pro léčbu srdečního selhání

Medical Tribune 23/2020
24.11.2020 16:13
Zdroj: MT
Autor: red
Evropská komise vydala v těchto dnech rozhodnutí o registraci dapagliflozinu (Forxiga) pro léčbu dospělých pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. V Evropě je tak prvním zástupcem ze skupiny gliflozinů, který indikaci pro tuto nemoc získal. Dosud se dapagliflozin používal pro léčbu diabetu 2. typu.

Srdeční selhání postihuje přibližně 64 milionů lidí na celém světě, minimálně polovina z nich má sníženou ejekční frakci. V ČR se jedná přibližně o 230 000 nemocných. Jde o závažné chronické onemocnění, které je hlavní příčinou hospitalizace u osob starších 65 let a na které bohužel umírá do pěti let od diagnostiky polovina pacientů.

Od 5. listopadu 2020 mohou dapagliflozin diabetologové, internisté a kardiologové využít i pro léčbu dospělých pacientů se symptomatickým chronickým srdečním selháním, a to nezávisle na tom, jestli má pacient diabetes 2. typu, nebo ne. Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury (EMA) doporučil Evropské komisi schválení na základě výsledků studie DAPA-HF fáze III publikované v New England Journal of Medicine. Tato mezinárodní multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie hodnotila účinek a bezpečnost léčivého přípravku Forxiga 10 mg u 4 744 pacientů se srdečním selháním, sníženou ejekční frakcí (EFLK ≤ 40 %) a s diabetem 2. typu nebo bez něj. Dapagliflozin v ní, jako první inhibitor sodíko-glukózového kontransportéru 2 (SGLT-2), prokázal statisticky významné snížení výskytu úmrtí z kardiovaskulárních příčin či zhoršení srdečního selhání (hospitalizace či ekvivalentní událost, např. urgentní návštěva lékaře).

Podle prof. MUDr. Aleše Linharta, DrSc., předsedy České kardiologické společnosti, se v podobě dapagliflozinu dostává lékařům do ruky velmi šetrný, ale přitom mimořádně účinný prostředek pro zlepšení kvality života a jeho prodloužení u nemocných s touto závažnou diagnózou. „Vedle příznivého vlivu na srdce je třeba zdůraznit i příznivý efekt gliflozinů na ledviny, které u nemocných se srdečním selháním rovněž významně trpí,“ říká prof. Linhart.

Studie DAPA-HF je součástí robustního programu klinických studií DapaCare. V něm jsou zařazeny například klinické studie zkoumající léčbu dapagliflozinem u pacientů s chronickým onemocněním ledvin (DAPA-CKD) nebo se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí (DELIVER). Výsledky studie DELIVER autoři očekávají v druhé polovině roku 2021.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky