Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 28. únor 2021 | Svátek má Lumír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nový lék dasotralin uspěl v léčbě přejídání

Foto: shutterstock.com

Nový lék dasotralin uspěl v léčbě přejídání

Medical Tribune 25/2020
14.12.2020 10:12
Zdroj: MT
Autor: jv
Jídelní porucha typu přejídání (BED – binge‑eating disorder) je nejčastější jídelní porucha, avšak je málo dostupných léčebných metod založených na důkazech. Cílem této randomizované, placebem kontrolované klinické studie s flexibilní dávkou léku bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost dasotralinu, nového inhibitoru zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu, u dospělých s BED.

Pacienti s dg. BED (n = 315) byli randomizováni do dvanáctitýdenní dvojitě zaslepené léčby dasotralinem jednou denně s flexibilními dávkami (4, 6 nebo 8 mg/den) nebo placebem. Hlavním cílem byla změna počtu dní přejídání (na základě rozboru deníku) za týden ve 12. týdnu. Klíčové vedlejší cíle zahrnuly změny od začátku studie ve škálách CGI‑S (Clinical Global Impression‑Severity of Illness scale) a YBOCS‑BE (Yale‑Brown Obsessive Compulsive Scale s modifikací pro Binge‑Eating) a procento osob s přerušením přejídání v závěrečných čtyřech týdnech studie.

Léčba dasotralinem byla spojena s významně větší redukcí dní přejídání za týden v cíli studie (proti placebu). Významné cílové zlepšení bylo pozorováno u tří klíčových sekundárních měřítek (CGI‑S, YBOCS‑BE a čtyřtýdenního přerušení přejídání – 46,5 % u dasotralinu proti 20,6 % na placebu). Nejčastějšími nepříznivými příhodami ve skupinách s dasotralinem proti placebu byly nespavost (44,6 % vs. 8,1 %), sucho v ústech (27,4 % vs. 5 %), snížení chuti k jídlu (19,7 % vs. 6,9 %) a úzkost (17,8 % vs. 2,5 %). Přerušení způsobené nepříznivými příhodami se vyskytlo u 11,3 procenta pacientů na dasotralinu proti 2,5 procenta na placebu.

Závěry: Výsledky této placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studie shledaly dasotralin účinnou, bezpečnou a všeobecně dobře snášenou léčbou pro BED.

Zdroj: McElroy SL, Hudson J I, Grilo CM et al. Efficacy and safety of dasotraline in adults with binge‑eating disorder: A randomized, placebo‑controlled, flexible‑dose clinical trial. J Clin Psychiatry. 2020 Sep 8;81(5):19m13068.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky