Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Czech‑Israeli Innovation Day 2020: Datové jezero není datová bažina

Foto: shutterstock.com

Czech‑Israeli Innovation Day 2020: Datové jezero není datová bažina

Medical Tribune 25/2020
14.12.2020 10:55
Zdroj: MT
Autor: ač
Na olomoucké online konferenci o inovacích se mluvilo o nutnosti dobré práce s daty. S kvalitní základnou lze trénovat umělou inteligenci a předvídat zdravotní vývoj pacientů.

Izraelská nemocnice Sheba Medical Center a její inovační centrum vyvinuly systém pro kardiologickou rehabilitaci a pro program multidisciplinární péče o pacienty se srdečním selháním. Základem takových modelů je dobře zvládnutá práce s daty. „Inovační centrum bylo založeno před třemi lety, je to místo, kde snažíme spojovat nápady ze Sheba Medical Center, jak zlepšit poskytování zdravotních služeb, s lidmi ze startupů, kteří nejsou zdravotníky, ale mají technologické schopnosti,“ uvedl svou přednášku na Czech‑Israeli Innovation Day 2020 prof. Robert Klempfner, vědecký ředitel inovačního centra Sheba Medical Center a zároveň ředitel Izraelského centra pro kardiovaskulární výzkum. Sheba Medical Center má ročně 130 000 hospitalizovaných pacientů, 45 000 operací a 1,5 milionu ambulantních pacientů. V některých oborech je už dvacet let digitalizované, v dalších po dobu patnácti let. „Máme tedy docela rozsáhlou databázi,“ poznamenal Klempfner.

Zvlášť při spolupráci s externími partnery se ukazuje nutnost dobré organizace dat. Sheba skladuje zvlášť zdravotnickou dokumentaci, zvlášť výsledky zobrazovacích metod a tak dále. Pokud tedy partner potřebuje pro svůj projekt data z elektronické zdravotní dokumentace a data o výsledcích rentgenu, je potřeba data rozumně integrovat. „Není to oblast, ve které bychom znali odpovědi na všechny otázky. Nejsou to jen technologické problémy, ale i legislativní, otázka skladování dat na vlastních serverech a v cloudu,“ říká Klempfner.

Například projekt pro kardiologickou rehabilitaci poskytuje pacientům po operacích srdce a dalších zákrocích jako možnost vzdálený monitoring a podporu rehabilitace. Projekt byl vyvinut už před pandemií nového koronaviru. Pacienty vybaví chytrými hodinkami a mobilní aplikací. Každodenně pak zaznamenávají data o fyzické aktivitě a dosahování cílů. Na pokrok pacienta dohlíží tým lidí. Projekt umožňuje komunikaci s lékařem, zapojeni jsou fyzioterapeut i sestra. „Jsme hrdí, že tento projekt byl uznán jako národní program, dostupný v dalších nemocnicích,“ uvedl Klempfner.

Od svých pacientů má Sheba Medical Center data z elektronické zdravotní dokumentace, EKG, data z hodinek a jiných nositelných zařízení, informace z pacientské mobilní aplikace. „Je nutné zvládnout data správně integrovat. To se pravděpodobně neobejde bez silného technologického partnera, nemocniční IT oddělení bývají příliš zaneprázdněna jinými úkoly,“ míní Klempfner. Mluví o datovém jezeru, zásobníku integrovaných dat, který dokáže kombinovat data různých formátů, umožňuje efektivní učení umělé inteligence a přinese také přehled do toho, kolik dat vlastně je k dispozici. Jen se nesmí z datového jezera stát bažina. „Chce to jasnou vizi, dobré plánování a silné partnery,“ uvádí Klempfner.

Takové datové jezero je předpokladem pro integraci i případný vývoj mechanismů umělé inteligence, které se musejí trénovat na kvalitních datech. Provázání dat z různých zdrojů pak umožňuje také sofi stikované predikce. „Když se chcete skutečně ponořit do oboru predikce a strojového učení, musíte zvládnout provázat data,“ uvedl Klempfner.

Sheba Medical Center disponuje například daty ze zdravotního screeningu klientů za posledních 20 let. Ročně jsou to data od 15 000 lidí ročně, většinou zdravých. „Dokázali jsme v několika studiích, že vývoj jejich zdravotního stavu lépe předvídáme z širšího spektra dat než z jednoduchých parametrů doporučených Evropskou kardiologickou společností,“ uvedl Klempfner.

Konferenci Czech‑Israeli Innovation Day 2020 s podporou Olomouckého kraje pořádal Olomoucký klastr inovací ve spolupráci s Česko‑izraelskou smíšenou obchodní komorou (ČISOK) a Moravskou vysokou školou Olomouc v BEA campusu Olomouc. Izraelský velvyslanec Daniel Meron připomněl při té příležitosti některé projekty vzájemné spolupráce. „Již několik let spolupracuje např. Rehabilitační nemocnice v Sheba Medical Center v Tel Avivu s Klinikou rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, loni začala spolupráce v oblasti transplantací ledvin s IKEM v Praze,“ říká Meron.

Ředitel FN Olomouc prof. Roman Havlík na konferenci uvedl, že digitalizaci považuje za jedinou možnou cestu, jak poskytovat efektivnější a bezpečnější zdravotní služby. „Naším cílem jsou plně digitalizované bezpapírové procesy. Do budoucna chceme využívat umělou inteligenci k diagnostice, k hodnocení léčby a ke zjednodušení procesů. Abychom toho dosáhli, zapojili jsme se do několika aktivit, mezi nimi je Národní telemedicínské centrum, které bylo u nás založeno, evropské projekty SHAPES, niCE‑life, PROFID a JADECARE,“ uvedl Havlík. Nemocnice se chystá zavést integrační datovou platformu, která umožní kontrolovanou výměnu dat. Součástí projektu je vytvoření regionálního eHealth portálu pro pacienty i pro zdravotníky, který umožní po bezpečném přihlášení přístup ke zdravotnické dokumentaci, objednávkový systém a další služby. „Digitalizace je naše priorita. Máme strategii, cíl a jasné konkrétní kroky, které hodláme dělat, abychom cíle dosáhli,“ prohlásil ředitel.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky